Zieleniec ze Wzgórzem Skórnik – historyczna Polana Körnera

 

Historia miejsca

Zieleniec ze Wzgórzem Skórnik (niem. Riemannhöhe), zwanym też [niewłaściwie] Górką Partynicką (1905 r.);

Dawny teren sportowo-rekreacyjny przy ulicach Koszyckiej / Agrestowej (niem. Körner Wiese, obecnie teren w większej części zajęty przez ogrody działkowe R.O.D. „Gaj”, R.O.D. „Pod Gruszą”;

Wzgórze Hugo Kretschmera (niem. Hugo – Kretschmer Höhe)

nie zachowany Teren nieużytków przy ul. Koszyckiej, z terenem dawnego zieleńca zwanego Weidner-Platz;

Zieleniec między ulicami Orawską / Motylkową (niem. Bismarck Platz, „Plac Bismarcka”).

 

  • Obszar ogrodów działkowych R.O.D. „Czerwone Maki”, w rejonie ul. Orawskiej;

Plan Wrocławia z 1907 r. z zaszrafowanymi terenami będącymi własnością Magistratu. Widoczne nowo zaprojektowane tereny zieleni po południowej stronie TOW w miejscu dzisiejszego zieleńca ze Wzgórzem Skórnik: zieleniec między ulicami Orawską / Motylkową (niem. Bismarck Platz, „Plac Bismarcka”) oraz Lasek (Wäldchen).

Fragment planu Wrocławia z 1907 r.
Fragment planu Wrocławia (Plan der Königlichen Haupt- und Residenz-Stadt Breslau mit den angrenzenden Vororten, Städtisches Vermessungsamt, Breslau (wyd.)) w skali 1:10 000 z 1907 r. Lokalizacja: w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, oddziału Zbiorów Kartograficznych, 5599-IV.C., wersja cyfrowa opublikowana w: www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=41394 [dostęp 21.11.2017 r.]
Dokument: Fragment planu Parku Południowego
Datowanie: ok.1920 r.
Lokalizacja: Źródło reprodukcji: LZW 2013 s. 506; www.fotopolska.eu/649859,foto.html [dostęp 15.12.2017 r.]
Komentarz…

Oznaczona Promenada Krzycka

nowy teren zieleni między wzgórzem Skórnik, a zieleńcem między ulicami Orawską / Motylkową oznaczony jako polana rekreacyjna (Spielwiese)

Fragment planu Wrocławia z 1913
Fragment planu Wrocławia (Plan von Breslau, Städtisches Vermessungsamt (wyd.)) w skali 1:12 500 z 1913 r. Lokalizacja: w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, oddziału Zbiorów Kartograficznych, sygn. 3173-III.C., wersja cyfrowa opublikowana w: www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=41742 [dostęp 21.11.2017 r.]
Plan sekcyjny Wrocławia
Plan sekcyjny Wrocławia w skali 1:5 000 – część południowo-wschodnia (Breslau, Stadtvermessungsamt (wyd.)) z 1926 r.
Lokalizacja: w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, oddziału Zbiorów Kartograficznych, sygn. 7292-IV.C., wersja cyfrowa opublikowana w: www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=41433 [dostęp 22.11.2017 r.]
Plan Wrocławia w skali 1:5 000 wydany w 1930 roku
Lokalizacja: Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Ortofotomapa z 2006 roku
Źródło: SIP Wrocław

Fotografia

http://fotopolska.eu/foto/642/642497.jpg

 Podsumowanie

Studia i analizy środowiska kulturowego dawnego założenia zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie)

Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu obejmuje trzy części:
Tom I.  Kwerenda archiwaliów i publikacji n.t. zamku i areału zamkowego w Karłowicach. (Artur Kwaśniewski)
Tom II. Zamek w Karłowicach: badania architektoniczne i badania stratygrafii tynków. (Artur Kwaśniewski)
Tom III. Zamek w Karłowicach na tle założenia osadniczego i dawnego areału zamkowego. Analiza zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego. (Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski)

Wkrótce więcej informacji. 

Dom na drzewie – koncepcja 2014

Koncepcję domu na drzewie opracowano w ramach konkursu „Architectural Treehouse Award”.

Zespół: Krzysztof Cebrat, Kamila Szymańska, Agnieszka Kornak, Łukasz Dworniczak, Maciej Motas, Piotr Michalski Czytaj

Osiedle-ogród Kowale – kalendarium naszych prac

2016
– lokalni aktywiści wygrywają WBO2016 – NR PROJEKTU 518 „Jasne i bezpieczne przejście” – wykonanie oświetlenia alejki – drogi pomiędzy ulicami Grudziądzką i Kętrzyńską
– kontynuacja nasadzeń – 55 nowych drzew
– Realizacja projektu “Osiedle-Ogród” wg. pomysłu p. Katarzyny Cincio-Gajewskiej – posadziliśmy 30 drzew i 1 tablicę edukacyjną:)

2015
– Inicjatywy obywatelskie na wrocławskich osiedlach – aplikacja do NFOŚiGW z pomocą FER

 

Onetree – drugie życie i reinkarnacja drzew

Lubisz dobry designu w korzennym stylu? Sprawdź koniecznie meble Onetree. Powstają one z rodzimych gatunków drzew, które z różnych powodów musiały zostać wycięte. Tak czy inaczej, najważniejsze jest to że dostają one drugie życie jako eleganckie i stylowe przedmioty użytku codziennego. Projektantki szczególną uwagę poświęcają eksponowaniu struktury drewna, przez co meble te same “opowiadają” własną historię.

Wszystkie egzemplarze wykonywane są ręcznie z użyciem tylko ekologicznych, naturalnych olei i wosków oraz pigmentów pochodzenia mineralnego i ziemnego. Czytaj

Park mamuta na wrocławskim Oporowie

mamut4Park Mamuta to  pomysł na unikalną przestrzeń wzdłuż rzeki Ślęzy. Jeśli zmobilizujemy siły, w tej części Wrocławia pojawi się sieć atrakcyjnych ścieżek spacerowych oraz miejsc rekreacji, które będą służyć wszystkim – małym i dużym fanom naszej polodowcowej doliny.
Odkryjmy je wspólnie słuchając opowieści ślężańskiego sfinksa w Mitycznym Gaju, bawiąc się przy mega-zjeżdżalni na Polanie Mamuta i ćwicząc Cross-mut na siłowni pod chmurką.

Zobacz, co jeszcze czeka na Ciebie w PARKU MAMUTA!
www.parkmamuta.pl    www.facebook.com/parkmamuta

Projekt zagospodarowania Parku Miejskiego w Wolsztynie

Herb Gminy Wolsztyn

Głównym celem opracowania jest sporządzenie projektu komunikacji i szaty roślinnej dla części reprezentacyjnej wokół pałacu (3,2 ha). Projekt zagospodarowania Parku Miejskiego w Wolsztynie nawiązuje do historycznego układu krajobrazowego – uzupełnia zabytkową kompozycję o brakujące grupy roślin ozdobnych. Zaprojektowano również przebudowę ciągów komunikacyjnych, która dostosuje je do potrzeb obecnego ruchu.
Nowe nasadzenia zlokalizowano w miejscach dobrze eksponowanych, patrząc od strony pałacu i ciągów komunikacyjnych.Czytaj

Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu

Koncepcja Ogrodu Feniksa nawiązuje do motów ogrodu Yuanming pod Pekinem, uznanego za „wzór wzorów”. Układ przestrzenny projektowanego ogrodu nawiązuje do motywu mitycznych dziewięciu kontynentów z Yuanming Yuan. Całość założenia, tworzy zamknięty mikrokosmos, do którego prowadzą cztery bramy, strzeżone przez Żółwia, Smoka, Feniksa oraz Tygrysa. Klasyczny dla feng shui schemat został podkreślony poprzez podział terenu na ogrody czterech pór roku.Czytaj

Atlas krajobrazowy Republiki Czeskiej

W Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) z 2000 roku, ratyfikowanej przez większość krajów europejskich (w tym Polskę w 2004 r.) zapisano, iż krajobraz to obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. W tym ujęciu kluczowe jest dostrzeżenie zarówno elementów naturalnych jak i antropogenicznych oraz relacji zachodzących między nimi. Mapy krajobrazów z XX w. w większości dotyczyły głównie środowiska przyrodniczego. Za sprawą EKK, standardem jest kompleksowe rozpoznanie zasobówCzytaj

Potrzeba nowych parków. W mieście wycina się za dużo drzew?

Od 2011 r. do 2013 r. usunięto we Wrocławiu nawet 30 tys. drzew.
Oburzeni mieszkańcy napisali list otwarty do prezydenta. Domagali się wstrzymania wycinki. Zebrali 1300 podpisów i powołali stowarzyszenie miastoDrzew. Po protestach gmina zdecydowała, że stworzy realny plan rozwoju zieleni we Wrocławiu. Do 2017 r. zasadzi 3300 drzew wzdłuż Odry, a do września tego roku opracuje program nasadzeń w całym mieście.

Rozmowa z dr. inż. Łukaszem Dworniczakiem, architektem krajobrazu i pracownikiem naukowym Zakładu Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej >> LINK

Źródło: http://wroclaw.gazeta.pl

Marga – pierwsze miasto-ogród w Niemczech

W 1906 r. podjęto decyzję o budowie osiedla mieszkaniowego w mieście Briske dla pracowników kopalni Marga. Za projekt pierwszego miasta-ogrodu w Niemczech, odpowiedzialny był drezdeński architekt Georg Heinsius von Mayenburg. Budowę realizowano w latach 1907-1914.  Projekt „Marga”dał początek reformie budownictwa socjalnego w Niemczech, która miała na celu poprawę złych warunków mieszkaniowych w szybko rozwijających się miastach.

Osiedle na planie okręgu zaprojektowano tak aby zrównoważyć proporcje terenów mieszkaniowych,Czytaj

Wypowiedź: Czy Wrocław potrzebuje ogrodnika miejskiego?

Po debacie na Wrocławskiem Forum Obywatelskim (14 VI 2014 r.) w Gazecie Wrocławskiej opublikowano kilka wypowiedzi zaproszonych osób: artykuł (.pdf), źródło: www.gazetawroclawska.pl/artykul/3475863

Autoryzowany – szerszy tekst:
Miejski ogrodnik czy architekt krajobrazu może być odpowiedzialny za opiniowanie kluczowych projektów dla miasta i mieszkańców – mówi Łukasz Dworniczak z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Warto tu przytoczyć skuteczne działania wrocławskiego Oficera Rowerowego. Ten jednak, nim rozpoczął formalnie prace w UM Wrocławia, dysponował strategią rozwoju szlaków dla cyklistów, standardami w zakresie projektowania i przede wszystkim wsparciem wielu grup społecznych. Te i wiele innych aspektów stworzyły zalążek systemu działań, którego efekty widzimy dość szybko. We Wrocławiu brakuje wizji i strategii skutecznych działań na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym terenów zieleni, alej i poszczególnych drzew. Przez to zagadnienia te są marginalizowane w bieżącym gospodarowaniu miastem. Z drugiej strony, we wrocławskim Zarządzie Zieleni Miejskiej pracuje wielu bardzo dobrych architektów krajobrazu, którzy mają dużą wiedzę w omawianym zakresie. Dlatego należy również zwrócić uwagę jak usprawnić obecny system i uczynić go bardziej wydajnym w zazielenianiu miasta.