Potrzeba nowych parków. W mieście wycina się za dużo drzew?

Od 2011 r. do 2013 r. usunięto we Wrocławiu nawet 30 tys. drzew.
Oburzeni mieszkańcy napisali list otwarty do prezydenta. Domagali się wstrzymania wycinki. Zebrali 1300 podpisów i powołali stowarzyszenie miastoDrzew. Po protestach gmina zdecydowała, że stworzy realny plan rozwoju zieleni we Wrocławiu. Do 2017 r. zasadzi 3300 drzew wzdłuż Odry, a do września tego roku opracuje program nasadzeń w całym mieście.

Rozmowa z dr. inż. Łukaszem Dworniczakiem, architektem krajobrazu i pracownikiem naukowym Zakładu Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej >> LINK

Źródło: http://wroclaw.gazeta.pl

Marga – pierwsze miasto-ogród w Niemczech

W 1906 r. podjęto decyzję o budowie osiedla mieszkaniowego w mieście Briske dla pracowników kopalni Marga. Za projekt pierwszego miasta-ogrodu w Niemczech, odpowiedzialny był drezdeński architekt Georg Heinsius von Mayenburg. Budowę realizowano w latach 1907-1914.  Projekt „Marga”dał początek reformie budownictwa socjalnego w Niemczech, która miała na celu poprawę złych warunków mieszkaniowych w szybko rozwijających się miastach.

Osiedle na planie okręgu zaprojektowano tak aby zrównoważyć proporcje terenów mieszkaniowych,Czytaj

Wypowiedź: Czy Wrocław potrzebuje ogrodnika miejskiego?

Po debacie na Wrocławskiem Forum Obywatelskim (14 VI 2014 r.) w Gazecie Wrocławskiej opublikowano kilka wypowiedzi zaproszonych osób: artykuł (.pdf), źródło: www.gazetawroclawska.pl/artykul/3475863

Autoryzowany – szerszy tekst:
Miejski ogrodnik czy architekt krajobrazu może być odpowiedzialny za opiniowanie kluczowych projektów dla miasta i mieszkańców – mówi Łukasz Dworniczak z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Warto tu przytoczyć skuteczne działania wrocławskiego Oficera Rowerowego. Ten jednak, nim rozpoczął formalnie prace w UM Wrocławia, dysponował strategią rozwoju szlaków dla cyklistów, standardami w zakresie projektowania i przede wszystkim wsparciem wielu grup społecznych. Te i wiele innych aspektów stworzyły zalążek systemu działań, którego efekty widzimy dość szybko. We Wrocławiu brakuje wizji i strategii skutecznych działań na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym terenów zieleni, alej i poszczególnych drzew. Przez to zagadnienia te są marginalizowane w bieżącym gospodarowaniu miastem. Z drugiej strony, we wrocławskim Zarządzie Zieleni Miejskiej pracuje wielu bardzo dobrych architektów krajobrazu, którzy mają dużą wiedzę w omawianym zakresie. Dlatego należy również zwrócić uwagę jak usprawnić obecny system i uczynić go bardziej wydajnym w zazielenianiu miasta.

Koncepcja Parku Rataja w Poznaniu

Celem konkursu było uzyskanie różnorodnych rozwiązań projektowych umożliwiających wybór optymalnego zagospodarowania Parku sportowo-rekreacyjnego Rataje.
W pracach nad koncepcją zwrócono uwagę na istniejące realizacje parków o podobnej tematyce oraz na stworzenie realnych możliwość kształtowania przestrzeni publicznej przez mieszkańców – partycypacja społeczna. 

Podstawową składową definiującą charakter dzielnicy Rataje była jej wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa Czytaj

Koncepcja zagospodarowania nadodrzańskich terenów Starego Miasta w Głogowie

Koncepcja zagospodarowania

W koncepcji zwrócono uwagę na wszystkie komponenty architektoniczne i naturalne, znajdujące się w obszarze projektowanym, a także na bliskie sąsiedztwo tych elementów z Ostrowiem Tumskim oraz ich znaczenie w procesie odbudowy Starego Miasta w Głogowie. W myśl idei dobrej kontynuacji, relikty tworzące „ducha miejsca” stały się inspiracją w dalszym projektowaniu.Czytaj

Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prezentowana koncepcja jest efektem szczegółowych analiz przyrodniczych i krajobrazowych. Istniejące warunki naturalne uznaliśmy za główny wyznacznik kierunków przyszłego zagospodarowania Arboretum.

Tytuł głównego projektanta oddaliśmy Naturze, wprowadzając nowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oparte na zachowanych walorach przyrodniczych. 

Inspiracją projektu jest współczesna idea kształtowania leśnych i otwartych terenów podmiejskich w sposób jak najbliższy naturze, będąca dziedzictwem myśli i działań takich twórców jak Hermann von Pückler-Muskau. Czytaj

aaa

 

222aaa

[AFG_gallery id=’2′]

——–

[FGAL id=932]

———-
[FAG id=920]

——-

[FAG id=910]

—-

Phaeno architecture Wolfsburg