1920 – plan

agment planu rozwoju Wrocławia z 1920 r.

Ryc. 2. Fragment planu rozwoju Wrocławia z 1920 r. obrazujący strefy budowlane oraz obecne i planowane zagospodarowanie terenu .
Źródło: Okólska, red. 1999 r.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony