Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu

Badanie realizowane było na wydziale Architektury PWr, w zespole: Alina Drapella Hermansdorfer, Monika Brodzka, Łukasz Dworniczak w 2008 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie Zakładu Kształtowania Środowiska.