Praca zakłada poprawę atrakcyjności parku z jednoczesnym poszanowaniem walorów naturalnych. Park Morawka wzdłuż ul. Sportowej utrzymany jest w swobodnym i pół-naturalnym stylu. W tej części wykorzystano zastane zbiorowiska łąkowe oraz zadrzewienia aby wykreować „laboratorium krajobrazowe” (więcej…)