Potrzeba nowych parków. W mieście wycina się za dużo drzew?

Od 2011 r. do 2013 r. usunięto we Wrocławiu nawet 30 tys. drzew.
Oburzeni mieszkańcy napisali list otwarty do prezydenta. Domagali się wstrzymania wycinki. Zebrali 1300 podpisów i powołali stowarzyszenie miastoDrzew. Po protestach gmina zdecydowała, że stworzy realny plan rozwoju zieleni we Wrocławiu. Do 2017 r. zasadzi 3300 drzew wzdłuż Odry, a do września tego roku opracuje program nasadzeń w całym mieście.

Rozmowa z dr. inż. Łukaszem Dworniczakiem, architektem krajobrazu i pracownikiem naukowym Zakładu Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej >> LINK

Źródło: http://wroclaw.gazeta.pl

Wypowiedź: Czy Wrocław potrzebuje ogrodnika miejskiego?

Po debacie na Wrocławskiem Forum Obywatelskim (14 VI 2014 r.) w Gazecie Wrocławskiej opublikowano kilka wypowiedzi zaproszonych osób: artykuł (.pdf), źródło: www.gazetawroclawska.pl/artykul/3475863

Autoryzowany – szerszy tekst:
Miejski ogrodnik czy architekt krajobrazu może być odpowiedzialny za opiniowanie kluczowych projektów dla miasta i mieszkańców – mówi Łukasz Dworniczak z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Warto tu przytoczyć skuteczne działania wrocławskiego Oficera Rowerowego. Ten jednak, nim rozpoczął formalnie prace w UM Wrocławia, dysponował strategią rozwoju szlaków dla cyklistów, standardami w zakresie projektowania i przede wszystkim wsparciem wielu grup społecznych. Te i wiele innych aspektów stworzyły zalążek systemu działań, którego efekty widzimy dość szybko. We Wrocławiu brakuje wizji i strategii skutecznych działań na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym terenów zieleni, alej i poszczególnych drzew. Przez to zagadnienia te są marginalizowane w bieżącym gospodarowaniu miastem. Z drugiej strony, we wrocławskim Zarządzie Zieleni Miejskiej pracuje wielu bardzo dobrych architektów krajobrazu, którzy mają dużą wiedzę w omawianym zakresie. Dlatego należy również zwrócić uwagę jak usprawnić obecny system i uczynić go bardziej wydajnym w zazielenianiu miasta.