Kategoria:

oferta

Pracujemy rzetelnie i szybko!

Zdjęcie: Rewaloryzacje zabytkowych założeń parkowych Rewaloryzacje zabytkowych założeń parkowych
Oferujemy kompleksową pomoc w ochronie i kształtowaniu obszarów zabytkowych – w szczególności parków i ogrodów. Inwentaryzacje terenowe: inwentaryzacja dendrologiczna...
Zdjęcie: Opracowania dendrologiczne Opracowania dendrologiczne
Inwentaryzacje dendrologiczne wskazania usunięcia drzew bez opłat oceny stanu zdrowotnego operaty gospodarki drzewostanem Wyceny wartości drzewostanu szacunkowe...
Utworzenie parku kulturowego – zakres prac
Oferujemy kompleksową pomoc i doradztwo w procesie powoływania parków kulturowych. Utworzenie parku kulturowego wiąże się z koniecznością wykonania opracowań studialnych,...
Inwentaryzacja zieleni – zakres i standard opracowania
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz przygotowania dokumentacji do rozpoczęcia inwestycji. Realizujemy prace na terenie Dolnego Śląska,...
Ocena oddziaływania na krajobraz dla inwestycji
Ocena oddziaływania na krajobraz inwestycji określa wpływ planowanych lub projektowanych obiektów na zastany krajobraz. Istotą opracowania jest: - identyfikacja i...
Opracowania i zieleń przy obiektach oświaty
Realizujmy kompleksowe prace z zakresu architektury krajobrazu dla szkół i przedszkoli oraz innych instytucji publicznych: opracowania dendrologiczne, projekty zagospodarowania...
Kwerenda i studium krajobrazu kulturowego
Oferujemy: Kwerenda materiałów archiwalnych: * rozpoznanie i omówienie źródeł pianych, kartograficznych oraz planów budowlanych; * interpretacja materiałów...
Nasadzenia zastępcze
Wykonujemy projekty obejmujące nasadzenia zastępcze na terenach prywatnych oraz miejskich. W zakresie projektów oferujemy: rozpoznanie i inwentaryzację terenu pod kątem...
Drzewa w SIP Wrocławia – wprowadzanie inwentaryzacji do baz danych
Oferujemy wprowadzanie danych o lokalizacji drzew do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia, zgodnie z Zarządzeniem nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony...
Zdjęcie: Numeryczny Model Terenu (NMT) – genialne narzędzie dla badaczy krajobrazu kulturowego Numeryczny Model Terenu (NMT) – genialne narzędzie dla badaczy krajobrazu kulturowego
Numeryczny model terenu wykonany techniką skanowania laserowego LIDAR (z ang. Light Detection and Ranging) to baza danych z informacjami na temat ukształtowania i pokrycia...
Praktyki i staże zawodowe
Oferujemy możliwość realizacji praktyk i stażów dla studentów i absolwentów kierunków: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna i architektura. Naszym pracownikom...
Przewiń na górę strony