Utworzenie parku kulturowego – zakres prac

Oferujemy kompleksową pomoc i doradztwo w procesie powoływania parków kulturowych. Utworzenie parku kulturowego wiąże się z koniecznością wykonania opracowań studialnych, wytyczających kierunki ochrony krajobrazu kulturowego oraz koordynacją różnorodnych kwestii formalnych. Od analiz przestrzennych, przez konsultacje społeczne po projekty uchwał rady gminy.

Zakres realizowanych prac

Oferowane działania zgodne są z ministerialnymi wytycznymi dotyczącymi tworzenia parków kulturowych oraz standardami prac konserwatorskich.

– Studia i analizy na potrzeby utworzenia parku kulturowego,
– 
Konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi,
– Projekt uchwały o utworzeniu parku kulturowego,
– Konsultacje i koordynacja współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
– Opracowanie materiałów edukacyjnych uzasadniających utworzenie parku kulturowego,
– Plan ochrony parku kulturowego,
– Programy działań promocyjnych i ochrony krajobrazu kulturowego.

Wykaz wybranych prac przedstawiono na stronie www.dworniczak.com/pk.

Szczegółowe informacje: tel: 500 013 574 lub PHUdworniczak@gmail.com

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony