Tworzenie parków kulturowych

Oferujemy kompleksową pomoc i doradztwo w procesie tworzenia parków kulturowych.

Zakres

– Studia i analizy na potrzeby utworzenia parku kulturowego,
– 
Konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi,
– Projekt uchwały o utworzeniu parku kulturowego,
– Plan ochrony parku kulturowego,
– Programy działań edukacyjnych i promocyjnych.

 

Wykaz wybranych prac przedstawiono na stronie www.dworniczak.com/pk.

Szczegółowe informacje: tel: 500 013 574 lub [email protected]