Inwentaryzacja zieleni – zakres i standard opracowania

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz przygotowania dokumentacji do rozpoczęcia inwestycji. Realizujemy prace na terenie Dolnego Śląska, Opolszczyzny oraz w Wielkopolsce.

Inwentaryzacja dendrologiczna to dokumentacja zawierająca informacje na temat zastanej zieleni – drzew i krzewów na danym obszarze, z określeniem nazwy gatunków oraz wskazaniem ich na mapie, a także zawiera dane na temat parametrów roślin. Inwentaryzacja zieleni składa się z części opisowej oraz graficznej. Zakres i standard opracowania dostosowany jest do wymagań urzędów oraz wszystkich branż pracujących na tej dokumentacji.

Część opisowa zawiera:
– wykaz roślin z numerem zgodnym z oznaczeniem na mapie z określeniem nazwy gatunkowej w językach: polskim i łacińskim;
– pomiary dendrometryczne tj. obwód pnia wykonany na wysokości 130cm, średnica korony, wysokość, powierzchnia (w przypadku krzewów);
– określenie stanu zdrowotnego roślin;
– sformułowanie zaleceń i uwag dotyczących pielęgnacji roślin, a także określenie przeznaczenia roślin (przesadzenia, wycinka, zachowanie).

Część graficzna zawiera:
– numer inwentaryzacyjny;
– lokalizację roślin wyznaczoną geodezyjnie wraz z odniesieniem do granic widocznych w terenie;
– lokalizację pnia i zasięg korony drzew / powierzchni krzewów.

Inwentaryzacja zieleni może zawierać dodatkowo:
– dokumentacje fotograficzną;
– tabele z preliminarzem opłat związanych z wycinką drzew i krzewów;
– listę drzew, które są przeznaczone do usunięcia bez dodatkowych opłat;
– szkic wniosku o wycinkę drzew i krzewów;
– projekt nasadzeń wyrównujących.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest podstawowym elementem każdej inwestycji, jest konieczna w procesie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów (stanowi załącznik formalny do wniosku o wycinkę zgodnie z Ochroną Przyrody) oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Opracowania realizujemy na podstawie aktualnych przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz dokumentów odrębnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą opracowań dla zieleni na stronie: www.dworniczak.com/opracowania-dendrologiczne.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony