Praktyki i staże zawodowe

Oferujemy możliwość realizacji praktyk i stażów dla studentów i absolwentów kierunków: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna i architektura. Naszym pracownikom umożliwiamy doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez współpracę w interdyscyplinarnych zespołach. Opracowania z zakresu architektury krajobrazu wymagają integrowania wielu dyscyplin – między innymi: planowania przestrzeni, architektury, ochrony środowiska i arborystyki. Dlatego jesteśmy otwarci na wiedzę i pomysły młodych projektantów z różnych kierunków.

Wybrane opracowania zrealizowane we współpracy z praktykantami i stażystami:
– Koncepcja zagospodarowania Traktu Richtera na odcinku pomiędzy ulicami: Racławicką i Krzycką;
– Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
– Koncepcja zagospodarowania przestrzeni Tarasów Grabiszyńskich;
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Żabia Ścieżka i dawnej rozlewni wódek we Wrocławiu
I nagroda – Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego