Kategoria:

Praktyki i staże zawodowe

Zdjęcie: Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej – Tarasy Grabiszyńskie Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej – Tarasy Grabiszyńskie
W ramach praktyk studenckich opracowano projekt koncepcyjny dla przestrzeni publicznej tzw. Tarasy Grabiszyńskie we Wrocławiu.  (więcej…)...
Zdjęcie: Ocena oddziaływania na krajobraz budynku hotelowego Ocena oddziaływania na krajobraz budynku hotelowego
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na zlecenie inwestora prywatnego jako element Raportu o oddziaływania na środowisko inwestycji pn. \"Budowa budynku apartamentowo...
Zdjęcie: Projekt szklaków turystyczno-rekreacyjnych dla wsi Tarczyn Projekt szklaków turystyczno-rekreacyjnych dla wsi Tarczyn
Wspólnie ze studentami architektury krajobrazu opracowaliśmy projekt szlaków dla przepięknej wsi Tarczyn.  (więcej…)...
Zdjęcie: Park Morawka w Stroniu Śląskim – Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Park Morawka w Stroniu Śląskim – Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania
Praca zakłada poprawę atrakcyjności parku z jednoczesnym poszanowaniem walorów naturalnych. Park Morawka wzdłuż ul. Sportowej utrzymany jest w swobodnym i pół-naturalnym...
Zdjęcie: Konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni w rejonie pl. św. Mikołaja we Wrocławiu Konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni w rejonie pl. św. Mikołaja we Wrocławiu
Koncepcja zakłada połączenie projektowanych terenów za pomocą szerokiego ciągu pieszo-rekreacyjnego oraz kształtowanie rytmu zagospodarowanych skwerów i przestrzeni...
Zdjęcie: Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
Radni Brzegu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”. Sporządzenie planu ochrony jest następstwem...
Zdjęcie: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny – zagospodarowania terenu w rejonie ul. Żabia Ścieżka i dawnej rozlewni wódek we Wrocławiu Konkurs urbanistyczno-architektoniczny – zagospodarowania terenu w rejonie ul. Żabia Ścieżka i dawnej rozlewni wódek we Wrocławiu
Przedwojenna rozlewnia wódek - „Dawna Gorzelnia” jako nowe centrum kultury i sztuki Praca konkursowa zakłada kompleksową rewaloryzację obszaru w nawiązaniu do tradycji...
Zdjęcie: Koncepcja rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu – I nagroda w konkursie Koncepcja rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu – I nagroda w konkursie
Park Miejski w Kaliszu będzie kształtowany, jako „kolekcja krajobrazów” w nawiązaniu do historycznych stref tego założenia. Koncepcja rewaloryzacji Parku zakłada komponowanie...
Zdjęcie: I nagroda – Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego I nagroda – Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego
W ramach konkursu na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego opracowana została koncepcja systemu zieleni miejskiej oparta na modelu pierścieniowo...
Zdjęcie: W kierunku rewaloryzacji „Osiedla-Ogrodu”. Krótko o historii jednego z najciekawszych terenów zieleni we Wrocławiu. W kierunku rewaloryzacji „Osiedla-Ogrodu”. Krótko o historii jednego z najciekawszych terenów zieleni we Wrocławiu.
Zespół zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany pomiędzy ulicami: Bolesława Krzywoustego, Giżycką, Kętrzyńską i Grudziądzką na wrocławskim osiedlu Kowale, jest jednym...
Praktyki i staże zawodowe
Oferujemy możliwość realizacji praktyk i stażów dla studentów i absolwentów kierunków: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna i architektura. Naszym pracownikom...
Przewiń na górę strony