I nagroda – Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego

Zdjęcie: I nagroda – Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego

W ramach konkursu na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego opracowana została koncepcja systemu zieleni miejskiej oparta na modelu pierścieniowo – klinowym oraz szczegółowe koncepcje zagospodarowania pięciu obszarów.

 Koncepcje zagospodarowania obejmują następujące obszary:

 1. Skwer przy ul. Strzeleckiej do ul. Sikorskiego do ul. Chrobrego;
 2. Skwer przy u. Jagiełły i Dzieci Wrzesińskiech (planty miejskie) na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Sikorskiego wraz z odcinkiem zieleni przyulicznej, ul. Jagiełły. Skwer przy byłej Łaźni Miejskiej w narożniku ul. Jagiełły i Drzymały wraz z odcinkiem zieleni przyulicznej ul. Drzymały;
 3. Błonia przy filharmonii. Skwer przy ul. 9 Muz, skwer przy SP 17;
 4. Zielony Bulwar przyległy do rzeki Warty od strony Zamościa, położony między rzeką a ulicą Fabryczną;
 5. Zielony Bulwar przyległy do rzeki Warty od strony północnej.

Założenia projektowe

 1. Zastane walory kulturowe i przyrodnicze stanowią główne inspiracje dla koncepcji konkursowej.
 1. Zakomponowanie przestrzeni uwzględnia potrzeby społeczne, przyrodnicze i gospodarcze.
 1. Nowe elementy (obiekty budowlane, drogi, drzewa) wprowadzano oszczędnie, aby zharmonizować je z zastanym krajobrazem.
 1. Duży nacisk położono na retencję wód opadowych i równomierne rozprowadzenie jej po terenach zieleni za pomocą systemu suchych strumieni lub zielonych rynsztoków.
 1. W projekcie dominują gatunki rodzime – naturalne dla danych siedlisk.
 2. Ograniczenie ruchu kołowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego – nowe drogi rowerowe zaprojektowano w powiązaniu z otaczającymi dzielnicami.
 3. Wszystkie tereny łączy jednolite wzornictwo małej architektury, pawilonów miejskich i systemu informacji przestrzennej.

Metryka opracowania

Nazwa opracowania: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego
Autorzy: Agata Szachta, Łukasz Dworniczak, Małgorzata Sieledczyk, Rita Pulikowska, Monika Mazur, Maja Przyjazna, Agata Barszczyk
Organizator konkursu: Miasto Gorzów Wlkp., Ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Data wykonania opracowania: Wrocław, październik – listopad 2016

Ogłoszenie wyniku konkursu

Katalog pokonkursowy (.pdf 6,9 MB).

Część zespołu projektowego, obecna na ogłoszeniu wyników konkursu. Maja Przyjazna, Agata Szachta, Łukasz Dworniczak, Agata Barszczyk

Część zespołu projektowego, obecna na ogłoszeniu wyników konkursu. Maja Przyjazna, Agata Szachta, Łukasz Dworniczak, Agata Barszczyk

Media o konkursie

http://www.gorzow24.pl/news/1/z-miasta/2016-11-16/uznany-architekt-chwali-pomysly-na-zielen-gorzowa-2953.html

http://www.gorzow.pl/PL/3235/1968/Gorzow_-_najpiekniejsze_zielone_miasto/k/

http://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/1,36844,20981183,palmo-zegnaj-teraz-bedzie-zielony-system-z-polskimi-roslinami.html#BoxLokGorzLink

http://www.egorzowska.pl/pokaz,miasto,7276,zielenia_przez_miasto,

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony