Projekt otoczenia zabytkowego budynku mieszkalnego w Jaworze

Zdjęcie: Projekt otoczenia zabytkowego budynku mieszkalnego w Jaworze

Zrealizowaliśmy ciekawy projekt, którego celem było rozplanowanie funkcji w otoczeniu apartamentowca Javoria oraz zaproponowanie otoczenia budynku w nawiązaniu do historycznego charakteru budowli.

Cele projektowe

1. Wykreowanie harmonijnych przestrzeni publicznych i prywatnych dla mieszkańców rezydencji i nowego zespołu mieszkaniowego.
2. Przywrócenie historycznego charakteru otoczenia rezydencji.
3. Zachowanie historycznych elementów i materiałów.

Zaproponowano materiały zastane na obszarze inwestycji, które należy zachować lub wbudować w ramach współczesnego zagospodarowania terenu.

Założenia projektu
– przebudowa ciągów komunikacyjnych i kształtowanie nowego frontu rezydencji,
– adaptacja i odtworzenie zabytkowych nawierzchni oraz elementów małej architektury,
– wykonanie ogrodów użytkowych dla mieszkańców,
– wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz roślin okrywowych o różnorodnym składzie gatunkowym.
– wprowadzenie elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych,
– uczytelnienie w nawierzchni lokalizacji historycznych budowli.

Materiały, źródła:
– ława Atelier Flera
– https://www.pmtbud.pl/semmerlock/kostka-brukowa-aquaton-8cm
– www.zano.pl/mala-architektura/katalog/lawki/lawka-soft-02-012
– http://tompologrodzenia.pl/ogrodzenia-drewniane/
– https://3.bp.blogspot.com


Metryka projektu

Inwestor: „OSIEDLE JAVORIA” Sp. z o.o. Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Piotrowice-Osiedle

Nazwa zadania: Projekt zagospodarowania otoczenia budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 11 w Jaworze

PHU Dworniczak s. c.
ul. Sosnowa 20, 54-015 Wrocław, NIP: 897-001-46-56 
tel. 500 013 574 / phudworniczak@gmail.com

dworniczak

OGRODY Joanna Lityńska pracownia projektowa
Muchów 33, 59-424 Męcinka
tel. 728 846 978 / www.ogrody-litynska.pl

Wizualizacje: Katarzyna Winkler

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony