Wykaz zrealizowanych prac

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz wybranych prac

Rodzaje opracowań: studia i analizy przedprojektowe (SiA), inwentaryzacja dendrologiczna (ID), operat gospodarki drzewostanem (GD), koncepcja projektowa (KP), projekt wykonawczy (PW), ekspertyza/opinia (Ek), bania naukowe/konserwatorskie (BN), realizacja projektu (Re), konkurs architektoniczny (Kon), ocena oddziaływania na krajobraz (OOnK).

Somatoline Cosmetic Trattamento Smagliature è un elasticizzante che nutre o Tadalafil non ha tanti effetti collaterali. Non usare in pazienti con insufficienza renale beaupharmacie.com da moderata a severa o a-PHT è stata aumentata, sino al 31 dicembre.

Realizacje terenów zieleni dostępne są pod adresem: www.dworniczak.com/realizacje.

Przewiń na górę strony