Kategoria:

badania naukowe

Zdjęcie: Projekt rewaloryzacji podwórza w rejonie ulic Lompy / Daszyńskiego Projekt rewaloryzacji podwórza w rejonie ulic Lompy / Daszyńskiego
Projekt zakłada utrzymanie obecnych funkcji i poprawę stanu zagospodarowania, przy jednoczesnym zwiększeniu bioróżnorodności. Układ kompozycyjny i zaprojektowane ścieżki...
Zdjęcie: Dawny obraz podwórza w rejonie ulic Lompy / Daszyńskiego Dawny obraz podwórza w rejonie ulic Lompy / Daszyńskiego
Na wrocławskim Ołbinie jest wyjątkowe podwórko - zielone, przyjazne z ciekawą historią. Zapraszam do poznania przedwojennych walorów tego miejsca, jakie opisaliśmy...
Zdjęcie: Rozpoznanie uwarunkowań dla koncepcji eksperymentalnych obszarów zielonych w ramach projektu „Grow Green” Rozpoznanie uwarunkowań dla koncepcji eksperymentalnych obszarów zielonych w ramach projektu „Grow Green”
Zrealizowaliśmy interdyscyplinarne studium na potrzeby realizacji projektu naukowo-badawczego \"Grow Green\". Prace obejmowały rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych i...
Zdjęcie: Inwentaryzacja dendrologiczna terenu zieleni przy ul. Agrestowej we Wrocławiu Inwentaryzacja dendrologiczna terenu zieleni przy ul. Agrestowej we Wrocławiu
W listopadzie 2018 roku wykonano inwentaryzację dendrologiczną na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa trasy tramwajowej do osiedla Ołtaszyn”. Inwentaryzacja umożliwiła...
Projekt Grow Green
Projekt Grow Green zakłada realizację eksperymentalnych form zieleni publicznej na obszarze osiedla Ołbin we Wrocławiu. Naturalne rabaty, pnącza i systemy małej retencji...
Zdjęcie: Ocena oddziaływania na krajobraz budynku hotelowego Ocena oddziaływania na krajobraz budynku hotelowego
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na zlecenie inwestora prywatnego jako element Raportu o oddziaływania na środowisko inwestycji pn. \"Budowa budynku apartamentowo...
Zdjęcie: Projekt szklaków turystyczno-rekreacyjnych dla wsi Tarczyn Projekt szklaków turystyczno-rekreacyjnych dla wsi Tarczyn
Wspólnie ze studentami architektury krajobrazu opracowaliśmy projekt szlaków dla przepięknej wsi Tarczyn.  (więcej…)...
Zdjęcie: Promenada Krzycka – najdłuższy ciąg terenów zieleni we Wrocławiu Promenada Krzycka – najdłuższy ciąg terenów zieleni we Wrocławiu
Zrealizowane opracowanie pt. Rozpoznanie i analiza zasobów krajobrazu kulturowego Promenady Krzyckiej we Wrocławiu na potrzeby jej rewaloryzacji jest obszernym studium,...
O krajobrazie wsi Tarczyn
Krajobraz kulturowy Tarczyna jest rezultatem wielowiekowych przemian zagospodarowania przestrzeni, zdeterminowanych przez cztery zasadnicze procesy: - lokację wsi na prawie...
Zdjęcie: Kwerenda i studium krajobrazu kulturowego dla wsi Tarczyn (gm. Wleń) Kwerenda i studium krajobrazu kulturowego dla wsi Tarczyn (gm. Wleń)
Zakończono prace badawcze dotycząc krajobrazu kulturowego wsi Tarczyn.  (więcej…)...
Trakt Hugo Richtera we Wrocławiu
Trakt Hugo Richtera (Hugo Richter Weg) Ścieżka spacerowa Hugo Richter Weg założona została z inicjatywy Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania Miasta w 1893 r. i stanowiła...
Zdjęcie: Kwerenda przekazów źródłowych i opracowań dla założenia ogrodowo-parkowego przy dawnym klasztorze urszulanek we Wrocławiu Kwerenda przekazów źródłowych i opracowań dla założenia ogrodowo-parkowego przy dawnym klasztorze urszulanek we Wrocławiu
Tematem opracowania są przemiany zagospodarowania parceli dawnego klasztoru i szkoły urszulanek położona przy al. Kasprowicza 64-66 na terenie osiedla Karłowice we Wrocławiu,...
Zdjęcie: Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
Radni Brzegu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”. Sporządzenie planu ochrony jest następstwem...
Zdjęcie: Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój
Strona prezentuje studium konserwatorskie wykonane dla sołectwa Pokój, a w szczególności zabytkowych terenów zieleni położonych w tej miejscowości. Studia i analizy...
Przewiń na górę strony