Kwerenda i studium krajobrazu kulturowego dla wsi Tarczyn (gm. Wleń)

Zdjęcie: Kwerenda i studium krajobrazu kulturowego dla wsi Tarczyn (gm. Wleń)

Zakończono prace badawcze dotycząc krajobrazu kulturowego wsi Tarczyn. 

Studium historyczne nt. przemian krajobrazu kulturowego wsi Tarczyn (gm. Wleń).

Autor:  Artur Kwaśniewski

Studium krajobrazu kulturowego wsi Tarczyn (gm. Wleń). Koncepcja ochrony krajobrazu Tarczyna w ramach parku kulturowego.

Autorzy:  Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak,
Współpraca: mgr inż. arch. kraj. Maja Przyjazna, inż. Wioleta Dunkel

Zamawiający: OP ENHEIM Haus Gemeinnützige SE / Spółka Europejska Pożytku Publicznego, Plac Solny 4, 50-060 Wrocław
Obszar badań: ok. 55 ha (w tym obszar inwestora, objęty badaniami szczegółowymi 2,6 ha).
Data: kwiecień – grudzień 2017

Materiały do pobrania:
– Tarczyn KWERENDA skrót (.pdf 3,2Mb) 
– Studium Krajobrazu Kulturowego TARCZYN – skrót (.pdf 0,3Mb)

Zapis bibliograficzny:
Artur Kwaśniewski, Studium historyczne nt. przemian krajobrazu kulturowego wsi Tarczyn (gm. Wleń). Wrocław, czerwiec-lipiec 2017 (aktualizacja: 12.11.2017), maszynopis

Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak, Studium krajobrazu kulturowego wsi Tarczyn (gm. Wleń). Koncepcja ochrony krajobrazu Tarczyna w ramach parku kulturowego. Wrocław 2017,

Zapraszamy do obejrzenia innych wpisów na temat wsi Tarczyn: www.dworniczak.com/tarczyn 

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony