Kategoria: opracowania dendrologiczne

w tej kategorii przedstawiane są: opracowania i zieleń przy obiektach oświaty, inwentaryzacja zieleni; nasadzenia zastępcze

Inwentaryzacje dendrologiczne

 • wskazania usunięcia drzew bez opłat
 • oceny stanu zdrowotnego
 • operaty gospodarki drzewostanem

Wyceny wartości drzewostanu

 • szacunkowe koszty przed zakupem działki
 • wyceny opłat do projektów
 • naradzenia kompensacyjne

Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym

 • konsultacje projektów architektonicznych w zakresie zieleni

Operaty brakarskie

Nadzory w zakresie ochrony drzew

 • nadzory nad realizacją projektów
 • nadzory na placach budów
 • konsultacje dla inwestorów

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz przygotowania dokumentacji do rozpoczęcia inwestycji. Realizujemy prace na terenie Dolnego Śląska, Opolszczyzny oraz w Wielkopolsce.

Inwentaryzacja dendrologiczna to dokumentacja zawierająca informacje na temat zastanej zieleni – drzew i krzewów na danym obszarze, z określeniem nazwy gatunków oraz wskazaniem ich na mapie, a także zawiera dane na temat parametrów roślin.  (więcej…)

Realizujmy kompleksowe prace z zakresu architektury krajobrazu dla szkół i przedszkoli oraz innych instytucji publicznych: opracowania dendrologiczne, projekty zagospodarowania otoczenia placówek oraz działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz atrakcyjne lekcje z ochrony środowiska. (więcej…)

Wykonujemy projekty obejmujące nasadzenia zastępcze na terenach prywatnych oraz miejskich. W zakresie projektów oferujemy:

 • rozpoznanie i inwentaryzację terenu pod kątem ekonomicznego wykonania nasadzeń,
 • wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami wg. zaleceń właściciela terenu i jednostek administracyjnych,
 • opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysu,
 • szybką realizację nasadzeń i nadzór prac,
 • pozyskanie decyzji administracyjnych oraz odbiorów prac.

(więcej…)

Oferujemy wprowadzanie danych o lokalizacji drzew do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia, zgodnie z Zarządzeniem nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Drzewa w SIP Wrocławia są obligatoryjne dla wszystkich inwestycji realizowanych na terenach miejskich. 

Wprowadzanie danych realizujemy w ciągu kilku dni od momentu przekazania zakończonej dokumentacji. (więcej…)