Opracowania i zieleń przy obiektach oświaty

Realizujmy kompleksowe prace z zakresu architektury krajobrazu dla szkół i przedszkoli oraz innych instytucji publicznych: opracowania dendrologiczne, projekty zagospodarowania otoczenia placówek oraz działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz atrakcyjne lekcje z ochrony środowiska.

Opracowania dendrologiczne

– inwentaryzacje dendrologiczne i operaty gospodarki drzewostanem;
– operaty minimalizowania kolizji inwestycji z zielenią;
– pozwolenia i uzgodnienia związane z przeprowadzaniem procesu inwestycyjnego;
– wyceny prac, nadzory inwestycyjne i konsultacje.
Opracowania diagnostyczne drzewostanu oraz wyceny prac wykonywane są we współpracy z firmą Arborysta.com.

Projekty otoczenia szkół i przedszkoli oraz innych przestrzeni publicznych

– projekty szaty roślinnej;
– projekty nasadzeń zastępczych i kompensacyjnych;
– projekty małej architektury (ławki, tablice edukacyjne, oświetlenie, nawierzchnie);
– ścieżki edukacyjne, ścieki sensoryczne.

Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz atrakcyjne lekcje z ochrony środowiska

Oferujemy również spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz atrakcyjne lekcje z ochrony środowiska:
– pokazy dla dzieci i młodzieży;
– rozpoznawanie drzew i krzewów;
– kondycja środowiska w miastach i bioróżnorodność;
– wspólne sadzenie drzew i krzewów.

Link do strony z informacjami nt, programu “Szare na zielone”, realizowanego we Wrocławiu.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony