Kwerenda przekazów źródłowych i opracowań dla założenia ogrodowo-parkowego przy dawnym klasztorze urszulanek we Wrocławiu

Zdjęcie: Kwerenda przekazów źródłowych i opracowań dla założenia ogrodowo-parkowego przy dawnym klasztorze urszulanek we Wrocławiu

Tematem opracowania są przemiany zagospodarowania parceli dawnego klasztoru i szkoły urszulanek położona przy al. Kasprowicza 64-66 na terenie osiedla Karłowice we Wrocławiu, a w szczególności – rozplanowanie dawnych ogrodów, parku i niewielkiego cmentarza zajmujących stanowiących otoczenie zespołu zabudowań klasztorno-szkolnych.

Metryka opracowania

Autor: dr inż. arch. Artur Kwaśniewski
Zamawiający: inwestor prywatny
Data: listopad 2016

Artur Kwaśniewski, Założenie ogrodowo-parkowe wraz z cmentarzem przy dawnym klasztorze i szkole urszulanek we Wrocławiu-Karłowiczach, al. Kasprowicza 64-66. Kwerenda przekazów źródłowych i opracowań oraz wstępna ocena wartości zabytkowych. Wrocław: listopad 2016, maszynopis

Park Urszulanek Kwerenda – SPIS TREŚCI (.pdf 0,2 Mb)

 

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony