Nasadzenia zastępcze

Wykonujemy projekty obejmujące nasadzenia zastępcze na terenach prywatnych oraz miejskich. W zakresie projektów oferujemy:

  • rozpoznanie i inwentaryzację terenu pod kątem ekonomicznego wykonania nasadzeń,
  • wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami wg. zaleceń właściciela terenu i jednostek administracyjnych,
  • opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysu,
  • szybką realizację nasadzeń i nadzór prac,
  • pozyskanie decyzji administracyjnych oraz odbiorów prac.

Nasadzenia zastępcze

Nasadzenia zastępcze wykonywane są jako rekompensata za wycinkę drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody (art. 83c. ust. 4.).

Nasadzenia kompensacyjne

Gdy nie ma możliwości wskazania wymogu wykonania nasadzeń zastępczych, urzędnicy często zobowiązują inwestorów do realizacji nasadzeń kompensacyjnych – na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Nasadzenia wyrównawcze

Nasadzenia wyrównawcze realizowane są we Wrocławiu jako rekompensata za wycinkę drzew lub krzewów na terenach miejskich. Podstawę prawną w tym przypadku jest Zarządzenie nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Elementem obowiązkowym przy realizacji nasadzeń we Wrocławiu jest uzupełnienie danych o drzewach w Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Nasadzenia kompensacyjne w naszych projektach wskazywane dla obszarów strategicznych, które wymagają doinwestowania. Naszą modelową realizacją jest pakiet działań dla zespołu mieszkaniowego na osiedu Kowale we Wrocławiu: www.dworniczak.com/kowale. W ten sposób kompensacja przyrodnicza służy również rewaloryzacji zabytkowego założenia.

Aleja brzozowo-sosnowa - nasadzenia zastępcze w zespole mieszkaniowym Kowale we Wrocławiu

Aleja brzozowo-sosnowa – nasadzenia zastępcze w zespole mieszkaniowym Kowale we Wrocławiu

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony