Drzewa w SIP Wrocławia – wprowadzanie inwentaryzacji do baz danych

Oferujemy wprowadzanie danych o lokalizacji drzew do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia, zgodnie z Zarządzeniem nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Drzewa w SIP Wrocławia są obligatoryjne dla wszystkich inwestycji realizowanych na terenach miejskich. 

Wprowadzanie danych realizujemy w ciągu kilku dni od momentu przekazania zakończonej dokumentacji.

Drzewa w SIP Wrocławia

Wprowadzanie informacji do wrocławskiej bazy danych dotyczy:
– inwentaryzacji dendrologicznych,
– zaleceń gospodarki drzewostanem,
– projektów nasadzeń,
– dokumentacji powykonawczych.

Źródła:
Zarządzenie nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.

Drzewa w SIP Wrocławia

Drzewa w SIP Wrocławia

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony