Projekt rewaloryzacji podwórza w rejonie ulic Lompy / Daszyńskiego

Zdjęcie: Projekt rewaloryzacji podwórza w rejonie ulic Lompy / Daszyńskiego

Projekt zakłada utrzymanie obecnych funkcji i poprawę stanu zagospodarowania, przy jednoczesnym zwiększeniu bioróżnorodności. Układ kompozycyjny i zaprojektowane ścieżki nawiązują do pierwotnego rozplanowania wnętrza, które zawsze funkcjonowało jako otwarta, wspólna przestrzeń.

Cele projektowe

  • uszanowanie historycznej kompozycji podwórza
  • wprowadzenie różnych form zieleni i materiałów naturalnych
  • sygnalizowanie funkcji – te kreują sami mieszkańcy
Wzornik
Wzornik materiałów i barw używanych w projekcie

Inspiracją w projekcie były żywioły ziemi i ognia.

Główną funkcje to wypoczynek i rekreacyjna. Proponowane zagospodarowanie terenu pozwala mieszkańcom wykonywać wspólne aktywności, a użytkowanie ogrodów społecznych ma przełamać bariery i zjednoczyć sąsiadów przy wspólnym tworzeniu charakteru podwórka.

Projekt zakłada:
– przebudowę ciągów pieszych (nawierzchnia żwirowa),
– wykonanie ogrodów użytkowych dla mieszkańców,
– wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz roślin okrywowych o różnorodnym składzie gatunkowym.
– budowa wiaty śmietnikowej i rowerowej o lekkiej konstrukcji modułowej,
– wprowadzenie elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych.
Dodatkowo wprowadzone zostały ekologiczne rozwiązania związane z poprawą bioróżnorodności, między innymi wprowadzenie budek dla ptaków, hoteli dla owadów oraz naturalne zagospodarowanie terenu pod plac zabaw.


Metryka projektu

Inwestor: Gmina Wrocław / Zamawiający: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław

Nazwa zadania
– Koncepcja programowa dla projektu „Grow Green – Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk – Adaptacja do zmian klimatu – Parki kieszonkowe”
– Projekt wykonawczy Obszaru 3. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza we Wrocławiu

Realizacja i koordynacja prac: koncepcja, projekt budowlany, projekty wykonawcze

PHU Dworniczak s. c.
ul. Sosnowa 20, 54-015 Wrocław, NIP: 897-001-46-56 
Adres biura: ul. Zachodnia 20/IIP, 53-644 Wrocław
tel. 500 013 574 / phudworniczak@gmail.com

dworniczak

Tecla Sp. z o.o. Architektura i Urbanistyka
ul. I. Daszyńskiego 3/6, 50-309 Wrocław
Adres biura: ul. Świętego Wincentego 25AC, 50-252 Wrocław
tel. 608 176 176, biuro@tecla.pl

tecla logo

Główny wykonawca prac budowlanych:
SPES CITY sp. z o.o.

Współpraca przy projektach wykonawczych:
Alina Sanowska – A&K Studio Pracownia Architektury Krajobrazu

Wizualizacje:
Grupa do przodu

Informacja na temat Projektu Grow Green

Celem projektu jest przystosowanie miasta do zmian klimatu między innymi poprzez stworzenie katalogu demonstracyjnych rozwiązań zapewniających schronienie przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, poprawę jakości powietrza i umożliwiających wykorzystanie wód opadowych.

Koordynacja merytoryczna ze strony UM Wrocławia: Joanna Kiernicka-Allavena, Małgorzata Bartyna-Zielińska, Elżbieta Łąk
Koordynacja projektów i realizacji ze strony spółki Wrocławskie Inwestycje: Waldemar Rak, Monika Suwalska, Jolanta Ząbek, Anna Pawlik
Konsultacje społeczne: Fundacja EkoRozwoju.

Strona projektu: www.wroclaw.pl/growgreen

Więcej informacji

Zapraszam do czytania innych wpisów nt.:
– podwórze Lompy: www.dworniczak.com/tag/podworze-lompy/
– Projektu Grow Green we Wrocławiu: www.dworniczak.com/tag/grow-green/

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony