Kategoria:

badania naukowe

Zdjęcie: Studia i analizy krajobrazu kulturowego w rejonie zamku Świny (pow. jaworski) Studia i analizy krajobrazu kulturowego w rejonie zamku Świny (pow. jaworski)
Wykonane badania dla planowanej rewaloryzacji zespołu zamkowego Świny obejmowały następujące etapy: - kwerenda archiwaliów (A.Kwaśniewski); - analizy zasobów krajobrazu...
Zdjęcie: Broszura informacyjna o Parku Kulturowym „Książęce Miasto Brzeg” Broszura informacyjna o Parku Kulturowym „Książęce Miasto Brzeg”
Park Kulturowy \"Książęce Miasto Brzeg\". Informator dla mieszkańców i przedsiębiorców Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacją nt. walorów i zasad ochrony...
Zdjęcie: Wirtualna rekonstrukcja zabudowy majątku w Kłóbce Wirtualna rekonstrukcja zabudowy majątku w Kłóbce
Zespół dworski w Kłóbce - wirtualna rekonstrukcja zabudowy historycznej Na potrzeby realizacji ścieżki dydaktycznej w parku zrealizowaliśmy cyfrowy model przedwojennej...
Parki kulturowe w Polsce – rozmieszczenie i typologia
W ostatnich latach licznie powoływane są nowe parki kulturowe w Polsce z uwagi na potrzebę kompleksowej ochrony krajobrazu. Ta forma ochrony przestrzeni podnosi prestiż...
Park Kulturowy „Książęce Miasto Brzeg”
Rada Miejska Brzegu przyjęła uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego \"Książęce Miasto Brzeg\". Będzie to pierwszy park kulturowy na Opolszczyźnie. Utworzenie...
Zdjęcie: Studium krajobrazu kulturowego miasta Brzegu Studium krajobrazu kulturowego miasta Brzegu
W 2016 roku zakończono badania naukowe, których efektem jest opracowanie pt. \"Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego\"....
Zdjęcie: Kwerenda i analizy zasobów krajobrazowych historycznego zespołu dworskiego w Kłóbce (Gmina Lubień Kujawski) Kwerenda i analizy zasobów krajobrazowych historycznego zespołu dworskiego w Kłóbce (Gmina Lubień Kujawski)
Na etapie przedprojektowym wykonano kompleksowe studia i analizy krajobrazu kulturowego. Obejmowały one: - kwerendę archiwaliów i materiałów kartograficznych; -...
Zdjęcie: Studia i analizy krajobrazowe dla zabytkowego parku w Żelaźnie Studia i analizy krajobrazowe dla zabytkowego parku w Żelaźnie
W ramach opracowania pt. Kwerenda oraz interpretacja źródeł historycznych i opracowań nt. założenia pałacowo-parkowego w Żelaźnie (pow. kłodzki). Analiza zasobów...
Zdjęcie: W kierunku rewaloryzacji „Osiedla-Ogrodu”. Krótko o historii jednego z najciekawszych terenów zieleni we Wrocławiu. W kierunku rewaloryzacji „Osiedla-Ogrodu”. Krótko o historii jednego z najciekawszych terenów zieleni we Wrocławiu.
Zespół zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany pomiędzy ulicami: Bolesława Krzywoustego, Giżycką, Kętrzyńską i Grudziądzką na wrocławskim osiedlu Kowale, jest jednym...
Zdjęcie: Przewodnik po Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce Przewodnik po Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce
Wyniki badań wykonanych dla zespołu dworskiego w Kłóbce zamieszczono w przewodniku po Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym. Specjalnie dla przewodnika opracowano...
Zdjęcie: Numeryczny Model Terenu (NMT) – genialne narzędzie dla badaczy krajobrazu kulturowego Numeryczny Model Terenu (NMT) – genialne narzędzie dla badaczy krajobrazu kulturowego
Numeryczny model terenu wykonany techniką skanowania laserowego LIDAR (z ang. Light Detection and Ranging) to baza danych z informacjami na temat ukształtowania i pokrycia...
Zdjęcie: Studia i analizy środowiska kulturowego dawnego założenia zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie) Studia i analizy środowiska kulturowego dawnego założenia zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie)
Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu obejmuje trzy części: Tom I.  Kwerenda archiwaliów i publikacji n.t. zamku i areału...
Zdjęcie: Atlas krajobrazowy Republiki Czeskiej Atlas krajobrazowy Republiki Czeskiej
W Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) z 2000 roku, ratyfikowanej przez większość krajów europejskich (w tym Polskę w 2004 r.) zapisano, iż krajobraz to obszar,...
Przewiń na górę strony