Analiza zasobów krajobrazu kulturowego sołectwa Pokój na potrzeby jego ochrony. Możliwości zastosowania wyników badań w procesie planowania przestrzeni


dr inż. arch. Artur Kwaśniewski, dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak

Wystąpienie pt. Analiza zasobów krajobrazu kulturowego sołectwa Pokój na potrzeby jego ochrony. Możliwości zastosowania wyników badań w procesie planowania przestrzeni

Spotkanie programowe dotyczące problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego miejscowości Pokój
Organizator WUOZ w Opolu, Gmina Pokój
1.12.2015 r. Pokój

ps. Przepraszam za jakość dźwięku.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony