Numeryczny Model Terenu (NMT) – genialne narzędzie dla badaczy krajobrazu kulturowego

Zdjęcie: Numeryczny Model Terenu (NMT) – genialne narzędzie dla badaczy krajobrazu kulturowego

Numeryczny model terenu wykonany techniką skanowania laserowego LIDAR (z ang. Light Detection and Ranging) to baza danych z informacjami na temat ukształtowania i pokrycia terenu. Udostępniany jest w postaci mapy cieniowanej – monochromatycznego odwzorowania ukształtowania terenu.

Zastosowanie numerycznego modelu terenu

Numeryczny model terenu ma wiele zastosowań i jest bardzo przydatny w badaniach z zakresu architektury krajobrazu. NMT ułatwia:
– rozróżnienie elementów naturalnych i antropogenicznych w ukształtowaniu terenu;
– rozczytanie historycznych form zagospodarowania terenu;–  inwentaryzację elementów sieci hydrograficznej.

Jak włączyć i przeglądać NMT?

Numeryczny model terenu, a w zasadzie jego wizualizacja udostępniana jest w kilku serwisach. Najpopularniejszym i najbardziej wydajnym jest Geoportal pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowServices_KATASTER

Po wczytaniu strony i zbliżeniu na badany obszar wykonaj następujące czynności:

  1. W menu widoku > Pełny
  2. > WMS
  3. w oknie Dodaj mapę i zakładce Serwisy predefiniowane > WMTS > Usługi Krajowe WMTS > ISOK Cieniowanie
  4. kliknij > Połącz

5. W oknie Dodaj mapę otworzy się zakładka Właściwości serwisu – tu możesz ustalić przeźroczystość dodawanej warstwy. Warto ustawić ok. 40% przeźroczystości aby widzieć pod NMT pokrycie terenu.
6. 
Kliknij > Dodaj.

 

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony