Kwerenda i analizy zasobów krajobrazowych historycznego zespołu dworskiego w Kłóbce (Gmina Lubień Kujawski)

Zdjęcie: Kwerenda i analizy zasobów krajobrazowych historycznego zespołu dworskiego w Kłóbce (Gmina Lubień Kujawski)

Na etapie przedprojektowym wykonano kompleksowe studia i analizy krajobrazu kulturowego.

Obejmowały one:
– kwerendę archiwaliów i materiałów kartograficznych;
– analizy: zasobów kulturowych i przyrodniczych, układu kompozycyjno-krajobrazowego oraz aspektów funkcjonalnych;
– badania terenowe;
– zalecenia dla odtworzenia historycznej kompozycji otoczenia dworu oraz ogrodu krajobrazowego.

Podsumowanie opracowania stanowiły zalecenia dotyczące konserwacji zabytkowej struktury w obszarze parku oraz eksponowania jego walorów w ramach Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego . Zaproponowano interaktywny program edukacji kulturowej i przyrodniczej, który będzie realizowany w obszarze parku oraz w ramach wystaw tematycznych , publikacji i strony internetowej.

Wyniki badań wykorzystano w projekcie rewaloryzacji, przewodniku po Kujawsko–Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce oraz w ramach ścieżki edukacyjnej w parku zabytkowym.

Autor: Łukasz Dworniczak
Konsultacja:  Piotr Nowakowski, Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony