Krajobraz kulturowy dawnych dóbr książęcych Pokój – Prezentacja

W ramach prezentacji omówiono krajobraz kulturowy sołectwa Pokój, w tym: wstępne wyniki wykonanych studiów, robocze wnioski z analiz oraz uwagi nt. przyszłych działań.
dr inż. arch. Artur Kwaśniewski
dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak

19 wrzesień 2015 r. Pokój, województwo opolskie

Niniejsza prezentacja została wygłoszona z okazji podpisania deklaracji „Przeszłość dla Przyszłości” na rzecz trwałości i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości Pokój.
Film jest zapisem spotkania, na którym przedstawiono Studia i analizy środowiska kulturowego Sołectwa Pokój. Przedstawiono zebrane materiały, również te niepublikowane dotąd, wraz z analizą. Kwerenda źródeł pisanych, materiałów kartograficznych oraz ikonograficznych oraz wizje terenowe wzajemnie uzupełniały historię Pokoju i pozwoliły na odtworzenie obrazu nie tylko historycznego parku, ale i całej miejscowości.

Więcej informacji o seminarium znajduje się na stronie: www.grupalokalna.pl/rozmaitosci/w-pokoju-podpisano-deklaracje-przeszlosc-dla-przyszlosci.

video: Grzegorz Olszewski,
montaż: Łucja Miodek

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony