Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój

Zdjęcie: Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój

Strona prezentuje studium konserwatorskie wykonane dla sołectwa Pokój, a w szczególności zabytkowych terenów zieleni położonych w tej miejscowości.

Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój (woj. Opolskie).
Tom I.  Kwerenda archiwaliów i publikacji oraz studia historyczne n.t. dawnego zwierzyńca, układu urbanistycznego, założeń ogrodowych i parkowych w Pokoju (woj. Opolskie).
Tom II. Analiza zasobów środowiska kulturowego miejscowości
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, Piastowska 14, 46-020 Opole
Data: Wrocław 2015 

Materiały do pobrania
wkrótce zamieścimy pliki do pobrania…

Zapis bibliograficzny opracowań
Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak, Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój (Woj. Opolskie). Tom I1. Analiza zasobów środowiska kulturowego miejscowości Pokój, Raport serii SPR nr W1A/2015/S-052, Wrocław 2015

Cele oracowania

– inwentaryzacja zasobów historycznego krajobrazu kulturowego dawnego majątku ziemskiego Pokój (Domäine Carlsruhe), obejmującego: miejscowość Pokój wraz z założeniem ogrodowo-parkowym, obszar rewiru myśliwskiego, na podstawie kwerendy źródeł i publikacji oraz wstępnych badań terenowych (prowadzonych dla wybranych elementów środowiska kulturowego);
– analiza elementów i struktur krajobrazu kulturowego (w tym: wskazanie składników  ważnych i charakterystycznych – zgodnie z zaleceniami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej);
– określenie uwarunkowań kulturowych i kompozycyjno-krajobrazowych dla dokumentów planistycznych;
– propozycja rozszerzenia form i granic ochrony konserwatorskiej. 

Zakres opracowania

TOM I: Studia i inwentaryzacje

 1. Charakterystyka tematu i obszaru opracowania, metoda badań, charakterystyka źródeł historycznych i stanu badań.
 2. Studia historyczne: Pokój na strukturze majątków kameralnych i „domów drugich” książąt oleśnickich; Uwagi o rozplanowaniu i funkcjach rewirów myśliwskich w XVIII w.
 3. Kwerenda i krytyczne omówienie źródeł archiwalnych i publikowanych (kartografii, ikonografii, przekazów pisanych) oraz opracowań (publikowanych, niepublikowanych) odnoszących się do całego majątku ziemskiego.
 4. Omówienie wyników wstępnych badań terenowych.
 5. Skrócony katalog wybranych elementów i struktur krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej zabudowy na terenie sołectwa Pokój, (wraz z dokumentacją fotograficzną).
 6. Podsumowanie: kalendarium przemian krajobrazu kulturowego z analizą strat zabudowy po 1945 r. (wraz z mapą obrazującą rozwój przestrzenny miejscowości do 1939).

TOM II: Analizy (w skali obszaru wsi Pokój i założenia ogrodowo-parkowego)

 1. Analiza wybranych elementów układu funkcjonalno-przestrzennego.
 2. Analiza środowiska kulturowego.
 3. Analiza układu kompozycyjno-krajobrazowego.
 4. Analiza wybranych elementów środowiska przyrodniczego.
 5. Wnioski końcowe oraz zalecenia konserwatorskie.
 6. Analiza systemu hydrologicznego.

Inne nasze prace dla Pokoju znajdziecie Państwo na stronie: www.dworniczak.com/tag/pokoj/. Zapraszamy.

 

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony