Studia i analizy krajobrazu kulturowego w rejonie zamku Świny (pow. jaworski)

Zdjęcie: Studia i analizy krajobrazu kulturowego w rejonie zamku Świny (pow. jaworski)

Wykonane badania dla planowanej rewaloryzacji zespołu zamkowego Świny obejmowały następujące etapy:
– kwerenda archiwaliów (A.Kwaśniewski);
– analizy zasobów krajobrazu kulturowego (A.Kwaśniewski, Ł. Dworniczak);
– konsultacje i wnioski dotyczące zamierzeń projektowych.

Studia i analizy krajobrazu kulturowego w rejonie zamku Świny (pow. jaworski)

Autorzy:  Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak,
Zamawiający: inwestor prywatny
Zleceniodawca: „Bełty spółka z o.o.”, Glinno 25, 58-320 Walim,
Obszar badań: ok. 55 ha (w tym obszar inwestora, objęty badaniami szczegółowymi 2,6 ha).
Data: czerwiec 2017

Materiały do pobrania:

> Zamek Świny-KWERENDA – spis treści i informacje wstępne

> Zamek Świny Tom II – Analizy krajobrazowe – WYBRANE ROZDZIAŁY

> Mapa 1. Zasoby: funkcje i przyrodnicze.  

> Mapa 2. Zasoby kulturowe 

> Mapa 3. Zasoby – kompozycja krajobrazowa

 

Prosimy, aby przy cytowaniu niniejszego opracowania stosować następujący zapis:

Artur Kwaśniewski, Zamek Świny (pow. jaworski). Kwerenda oraz krytyczna analiza źródeł i opracowań nt. historii i architektury rezydencji. Konkluzje badawcze nt. przekształceń zamku i areału zamkowego. Wrocław: czerwiec 2016

Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak, Studia i analizy krajobrazu kulturowego w rejonie zamku Świny (pow. jaworski). Wrocław: czerwiec 2016

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony