Rozpoznanie uwarunkowań dla koncepcji eksperymentalnych obszarów zielonych w ramach projektu „Grow Green”

Zdjęcie: Rozpoznanie uwarunkowań dla koncepcji eksperymentalnych obszarów zielonych w ramach projektu „Grow Green”

Zrealizowaliśmy interdyscyplinarne studium na potrzeby realizacji projektu naukowo-badawczego „Grow Green”. Prace obejmowały rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych na obszarach planowanych demonstratorów oraz wybrane analizy przedprojektowe. Zrealizowaliśmy również studium wykonalności dla nowatorskich rozwiązań opartych na naturze (Nature Based Solutions).

Informacje nt. zadania

Nazwa zadnia: Rozpoznanie uwarunkowań dla koncepcji eksperymentalnych obszarów zielonych w ramach projektu naukowo-badawczego „Grow Green”
Zespół: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak (red.), dr inż. arch. Justyna Rubaszek (red.), dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, dr inż. arch. Piotr Reda, inż. arch. kraj. Maciej Motas, mgr inż. Maja Bauer, inż. arch. kraj. Joanna Lewandowska

Zleceniodawca: Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia

Powierzchnia: 6,4ha

Referencje

Zakres prac

– Inwentaryzacja zagospodarowania terenu na potrzeby projektu „Grow Green”
– Rozpoznanie uwarunkowań kulturowych na potrzeby projektu „Grow Green”
– Rozpoznanie uwarunkowań glebowo-wodnych na potrzeby projektu „Grow Green”
– Rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych na potrzeby projektu „Grow Green”
-Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu „Grow Green”
– Studium nt. poprawy warunków siedliskowych drzew na potrzeby projektu „Grow Green”

Więcej informacji nt. projektu Grow Green znajduje się na oficjalnej stronie projektu: www.wroclaw.pl/growgreen/

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony