Koncepcja rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu – I nagroda w konkursie

Zdjęcie: Koncepcja rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu – I nagroda w konkursie

Park Miejski w Kaliszu będzie kształtowany, jako „kolekcja krajobrazów” w nawiązaniu do historycznych stref tego założenia. Koncepcja rewaloryzacji Parku zakłada komponowanie poszczególnych partii zgodnie z przesłankami konserwatorskimi, przywołując jednocześnie postacie i tradycje istotne dla Parku i regionu. 
Propozycją takiego działania jest uhonorowanie południowej części założenia imieniem jednego z jego projektantów – „Ogród Edmunda Jankowskiego”.

Koncepcja rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu zrealizowana została w oparciu o przeprowadzoną szczegółową kwerendę archiwaliów. Następnie określone zostały główne założenia funkcjonalno-przestrzenne, rozwiązano kwestię zagospodarowania terenów wodnych, zrekonstruowane zostały obiekty historycznej zabudowy w postaci szwajcarki oraz oranżerii.  Przewidziano również kwestie oświetlenia terenu, małej architektury czy uzbrojenia obiektów kubaturowych. Zaproponowano zachowanie istniejącego mostu przy ulicy Bogusławskiego z montażem dodatkowego stelażu, a także nową formę dla metalowego mostku parkowego, zlokalizowanego na północ od miejsca lokalizacji „Romantycznej Ruiny”.

Wszystkie rozwiązania zaproponowane w koncepcji dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Chcąc zapewnić kompleksowe użytkowanie parku stworzony trzy uzupełniające się programy: kulturowo-edukacyjny, rekreacyjno-wypoczynkowy oraz przyrodniczy, obejmujący również ochronę małych ssaków, płazów i owadów.

Główne założenia funkcjonalno-przestrzenne

– Bulwar nad Prosną oraz droga rowerowa na wale Benedyktyńskim stworzą reprezentacyjny ciąg pieszy wokoło parku. Będzie to trasa spacerowa przystosowana również dla biegaczy oraz rolkarzy (na odcinku asfaltowym).
– Kształtowanie ciągów komunikacyjnych o wyraźnej hierarchii z uczytelnieniem kaligraficznych kształtów dróg parkowych oraz obszernych placów. Główne drogi mają szerokość ok. 4,5m, a podrzędne ok. 3m.
– Lokalizacja nowych funkcji przy głównych ciągach komunikacyjnych w zewnętrznych partiach Parku, taki jak: place zabaw, pawilon miejski, plac spotkań z historią.
– Odtwarzanie rozległych polan parkowych i historycznych powiązań widokowych – udostępnienie części parku angielskiego na potrzeby rekreacji i wypoczynku.

Metryka opracowania

I miejsce
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu
Zespół: Łukasz Dworniczak, Marek Szurlej, Rita Pulikowska, Hanna Olczyk, Rita Pulikowska, Maja Przyjazna, Artur Kwaśniewski, Maciej Motas
Organizator konkursu: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Powierzchnia: 19 ha, obszar wpisany do rejestru zabytków
Data: wrzesień-grudzień 2016

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony