Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej – Tarasy Grabiszyńskie

Zdjęcie: Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej – Tarasy Grabiszyńskie

W ramach praktyk studenckich opracowano projekt koncepcyjny dla przestrzeni publicznej tzw. Tarasy Grabiszyńskie we Wrocławiu. 

Metryka opracowania

Tytuł opracowania: „Projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzeni publicznej – Tarasy Grabiszyńskie”
Zespół autorski: Magdalena Wójcik, Wiktoria Klimczak
Data: 2017

Opis koncepcji

Strefa schodów została podzielona na 3 obszary, dzięki którym teren stanie się funkcjonalny oraz urozmaicony. Strefa stolików znajdująca się bezpośrednio przy istniejących schodach ma służyć klientom kawiarni. Jest to miejsce spotkań objęte zasięgiem żagli przeciwsłonecznych. Na środku zostaną zamontowane schody, które usprawnią komunikację od strony osiedla. Strefa wypoczynku klientów siłowni to instalacja artystyczna pełniąca funkcję mebla miejskiego. Całość projektowanego założenia udekorowana zostanie kwietnikami.

Koncepcja zakładała zachowanie istniejącej zieleni i przedstawienie nowych rozwiązań pod nasadzenia drzew i krzewów. Wyszczególniono również strefę restauracyjną ze stolikami oraz wszelkie rozwiązania technologiczne omawianej koncepcji.

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej – Tarasy Grabiszyńskie (Magdalena Wójcik, Wiktoria Klimczak)

W ramach opracowania wykonano następujące prace:
– Inwentaryzacja architektoniczna obszaru opracowania,
– inwentaryzacja fotograficzna,
– projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzeni publicznej,
– wizualizacje.

Wizualizacje

Autorki opracowania wykonały również opracowanie czterech wizualizacji z różnych ujęć na teren objęty opracowaniem, które zamieszczono poniżej.

Wizualizacja 1. Widok w kierunku schodów i strefy wypoczynkowej

Wizualizacja 2. Widok na schody usprawniające komunikację na terenie opracowania

Wizualizacja 3. Szkice koncepcyjne terenu opracowania

Wizualizacja 4. Ujęcie w kierunku schodów ukazujące zagospodarowanie terenu wraz z usytuowaniem proponowanej roślinności.

 

 

 

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony