qsync – instalacja dysku sieciowego

Instrukcja dla pracowników:

Ustaw połączenie z dyskiem sieciowym (fot poniżej)

  1. W polu URL MyQnapCloud wpisz adres: PHUdysk.myqnapcloud.com
  2. W polu Login wpisz swój login
  3. W polu hasło wpisz swoje hasło 🙂
  4. Zaznacz bezpieczne logowanie

Sprawdź status połączenia (status linku w głównym panelu) – powinno być odznaczone na zielono.

Podepnij katalogi sieciowe

1.Wykaz katalogów udostępnionych dla Ciebie podejrzysz w zakładce “Wyświetl sparowane foldery i zarządzaj nimi”

2. Stwórz katalogi na swoim dysku – najlepiej o tej samej nazwie jak na dysku sieciowym.

3. Połącz katalogi – w oknie “Wyświetl sparowane foldery i zarządzaj nimi”