Koncepcja Parku Rataja w Poznaniu

Zdjęcie: Koncepcja Parku Rataja w Poznaniu

Celem konkursu było uzyskanie różnorodnych rozwiązań projektowych umożliwiających wybór optymalnego zagospodarowania Parku sportowo-rekreacyjnego Rataje.
W pracach nad koncepcją zwrócono uwagę na istniejące realizacje parków o podobnej tematyce oraz na stworzenie realnych możliwość kształtowania przestrzeni publicznej przez mieszkańców – partycypacja społeczna. 

Podstawową składową definiującą charakter dzielnicy Rataje była jej wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa skupiona w 7 osiedlach. Dużym problemem okazała się rozdrobniona struktura własności terenu (167 działek), która później była punktem wyjścia dla koncepcji urbanistycznej ratajskiego Parku Sportowego. Zdeterminowała ona mozaikową kompozycję Parku, która dzięki modularnej budowie dała dużą swobodę zarówno na etapie zakładania parku, jak i późniejszego użytkowania terenu.

SchematPoznan

Układ mozaikowy umożliwił etapowanie inwestycji. Uwolnił od naiwnej myśli zaprojektowania „wszystkiego” od początku do końca. Park powinien raczej rozwijać się i ewoluować wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami jego użytkowników. Dla Parku Rataje zaproponowano następujący harmonogram działań:
Etap I –­ Krystalizacja – budowa układu parku,  sieci komunikacji, „serca” parku sportowego, hali sportowo-rekreacyjnej;
Etap II ­–­ Partycypacja – integracja w ramach aktywizacji  mieszkańców przy czynnym współudziale w fazie projektowej, realizacyjnej, kreowaniu tożsamości miejsca oraz więzi sąsiedzkich;
Etap III – Scalenie – ustalenie priorytetów; dalsze scalanie obszaru centralnego; sprzedaż obszarów przeznaczonych pod funkcje komercyjne w strefach zewnętrznych; wprowadzenie nowych podmiotów gospodarczych;
Etap IV, V… – Zrównoważone zarządzanie – zaspokajanie bieżących potrzeb  poprzez moderowanie zmienności parku; „program budowy parku” przez  mieszkańców oraz  organizacje pozarządowe.

Program-FP-Rataje-Park

Metryka projektu

Konkurs architektoniczny
na projekt Parku sportowo – rekreacyjnego na Ratajach w Poznaniu – „Rataje – park”.

Zespół:
Alina Drapella-Hermansdorfer, Łukasz Dworniczak, Mariusz Hermansdorfer, Piotr Wesołowski, Martyna Surma

Organizator konkursu: Urząd Miejski w Poznaniu,

Lokalizacja: obszar wewnątrz zespołu mieszkaniowego Rataje w Poznaniu,
Powierzchnia: 41,12 ha,

Data: marzec 2011 r.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony