Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego w Kluczborku

Zdjęcie: Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego w Kluczborku

Przedstawiona wizja jest propozycją kształtowania wielofunkcyjnego kompleksu obiektów rekreacyjnych w zgodzie z naturą. Formy zagospodarowania determinują: walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru,  standardy zrównoważanego kształtowania obszarów rekreacyjnych oraz funkcje techniczne zbiornika retencyjnego. 

Obszar podzielono na dwie strefy różnicujące charakter zagospodarowania:
strefa rekreacyjna (północ) – obszar najbardziej dostępny komunikacyjne, lepiej nasłoneczniony, gdzie znajdą się główne funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe;
strefa „ekonatury” (południe) – obszar działań przyrodniczo-krajobrazowych połączony z dużym kompleksem leśnym.
Cały teren łączy droga pieszo-rowerowa na koronie wału (pętla 3,3km).

plansza-Kluczbork

Metryka projektu

Koncepcja zagospodarowania + program funkcjonalno-przestrzenny

Zespół: Magdalena Zienowicz, Ewa Podhajska, Łukasz Dworniczak

Inwestor: Gmina Kluczbork

Wrocław – Kluczbork 2011

Obszar opracowania: 77 ha w tym 59 ha projektowanego zbiornika retencyjnego. Będący obecnie w fazie budowy obiekt hydrotechniczny zlokalizowany jest 2 km na wschód od centrum Kluczborka.

Cele opracowania:
– wykonanie koncepcji programu funkcjonalno–przestrzennego zagospodarowania wokół zbiornika retencyjnego;
– sporządzenie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
– wskazanie wytycznych do projektu budowlanego i wykonawczego.

Opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Było ono kontynuacją opracowania z 2008 r. pt.: Zbiornik retencyjny „Kluczbork” Koncepcja zagospodarowania terenów okalających zbiornik.

Autorką wizualizacji przedstawionej w nagłówku jest Ewa Podhajska.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony