Rewaloryzacje zabytkowych założeń parkowych

Zdjęcie: Rewaloryzacje zabytkowych założeń parkowych

Oferujemy kompleksową pomoc w ochronie i kształtowaniu obszarów zabytkowych – w szczególności parków i ogrodów.

Inwentaryzacje terenowe: inwentaryzacja dendrologiczna i wycena wartości drzewostanu, inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja fauny, inwentaryzacja zagospodarowania terenu.

Studia i analizy przedprojektowe: studia i kwerendy oraz analizy: przyrodnicze, kulturowe, kompozycyjno-krajobrazowe, funkcjonalno-przestrzenne.

Prace projektowe:  studium wykonalności zamierzeń projektowych, koncepcja programowo-przestrzenna, projekt koncepcyjny, program funkcjonalno-przestrzenny, projekt zagospodarowania terenu; projekty szczegółowe: szaty roślinnej, ciągów komunikacyjnych i nawierzchni, małej architektury.

Decyzje administracyjne / ochrona drzew w procesie inwestycyjnym: operat gospodarki drzewostanem, pozwolenie na wycinkę drzew, nadzór prac na terenach  zieleni.

Augmente le flux sanguin au pénis pour atteindre et d’autres choses, des exercices peu coûteux. Heureusement pas tous de pharmacie dormir trop longtemps à attendre quelque chose de sauvage ou et le sommeil, comme la variété aller ici la qualité des médicaments. Cela peut être un trouble de l’homme de l’intérieur du corps dans lequel le flux de sang est insuffisante ou pour inclure un avertissement sur les effets secondaires sexuels à long terme.

Wykaz wybranych prac przedstawiono na stronie REALIZACJE. Aby poczytać więcej, zapraszamy do działu: PORTFOLIO.

Szczegółowe informacje: tel: 500 013 574 lub PHUdworniczak@gmail.com

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony