oferta

Realizujemy różnorodne prace z zakresu architektury krajobrazu w interdyscyplinarnych zespołach. Specjalizujemy się w realizacji następujących zadań:
– rewitalizacje zabytkowych parków i ogrodów;
– zagospodarowanie terenów zieleni i przestrzeni publicznych;
– opracowania ekspercie dot. ochrony i gospodarowania krajobrazem;
– specjalistyczne wsparcie inwestycji deweloperskich we wszystkich pracach z zakresu architektury krajobrazu, poprzez następujące usługi:

Inwentaryzacje terenowe: inwentaryzacja dendrologiczna i wycena wartości drzewostanu, inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja fauny, inwentaryzacja zagospodarowania terenu.

Studia i analizy przedprojektowe: studia i kwerendy dla obiektów zabytkowych, analizy przyrodnicze, analizy kulturowe, analizy kompozycyjno-krajobrazowe, analizy funkcjonalno-przestrzenne, studia wykonalności inwestycji.

Prace projektowe:  studium wykonalności zamierzeń projektowych, koncepcja programowo-przestrzenna, projekt koncepcyjny, program funkcjonalno-przestrzenny, projekt zagospodarowania terenu; projekty szczegółowe: szaty roślinnej, ciągów komunikacyjnych i nawierzchni, małej architektury.

Decyzje administracyjne / ochrona drzew w procesie inwestycyjnym: operat gospodarki drzewostanem, pozwolenie na wycinkę drzew, nadzór prac na terenach  zieleni.

Szkolenia, doradztwo i konsultacje w wyżej wymienionych zakresach.

Wykaz wybranych prac przedstawiono na stronie REALIZACJE. Aby poczytać więcej, zapraszamy do działu: PORTFOLIO.

Szczegółowe informacje: tel: 500 013 574 lub kontakt@dworniczak.com

Przewiń na górę strony