Zamiast nudnych prefabrykowanych elementów i sztucznych nawierzchni, wprowadzono naturalne materiały – bezpieczne dla użytkowników.

(więcej…)