Zieleniec ze Wzgórzem Skórnik – historyczna Polana Körnera

 

Historia miejsca

Zieleniec ze Wzgórzem Skórnik (niem. Riemannhöhe), zwanym też [niewłaściwie] Górką Partynicką (1905 r.);

Dawny teren sportowo-rekreacyjny przy ulicach Koszyckiej / Agrestowej (niem. Körner Wiese, obecnie teren w większej części zajęty przez ogrody działkowe R.O.D. „Gaj”, R.O.D. „Pod Gruszą”;

Wzgórze Hugo Kretschmera (niem. Hugo – Kretschmer Höhe)

nie zachowany Teren nieużytków przy ul. Koszyckiej, z terenem dawnego zieleńca zwanego Weidner-Platz;

Zieleniec między ulicami Orawską / Motylkową (niem. Bismarck Platz, „Plac Bismarcka”).

 

  • Obszar ogrodów działkowych R.O.D. „Czerwone Maki”, w rejonie ul. Orawskiej;

Plan Wrocławia z 1907 r. z zaszrafowanymi terenami będącymi własnością Magistratu. Widoczne nowo zaprojektowane tereny zieleni po południowej stronie TOW w miejscu dzisiejszego zieleńca ze Wzgórzem Skórnik: zieleniec między ulicami Orawską / Motylkową (niem. Bismarck Platz, „Plac Bismarcka”) oraz Lasek (Wäldchen).

Fragment planu Wrocławia z 1907 r.
Fragment planu Wrocławia (Plan der Königlichen Haupt- und Residenz-Stadt Breslau mit den angrenzenden Vororten, Städtisches Vermessungsamt, Breslau (wyd.)) w skali 1:10 000 z 1907 r. Lokalizacja: w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, oddziału Zbiorów Kartograficznych, 5599-IV.C., wersja cyfrowa opublikowana w: www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=41394 [dostęp 21.11.2017 r.]
Dokument: Fragment planu Parku Południowego
Datowanie: ok.1920 r.
Lokalizacja: Źródło reprodukcji: LZW 2013 s. 506; www.fotopolska.eu/649859,foto.html [dostęp 15.12.2017 r.]
Komentarz…

Oznaczona Promenada Krzycka

nowy teren zieleni między wzgórzem Skórnik, a zieleńcem między ulicami Orawską / Motylkową oznaczony jako polana rekreacyjna (Spielwiese)

Fragment planu Wrocławia z 1913
Fragment planu Wrocławia (Plan von Breslau, Städtisches Vermessungsamt (wyd.)) w skali 1:12 500 z 1913 r. Lokalizacja: w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, oddziału Zbiorów Kartograficznych, sygn. 3173-III.C., wersja cyfrowa opublikowana w: www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=41742 [dostęp 21.11.2017 r.]
Plan sekcyjny Wrocławia
Plan sekcyjny Wrocławia w skali 1:5 000 – część południowo-wschodnia (Breslau, Stadtvermessungsamt (wyd.)) z 1926 r.
Lokalizacja: w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, oddziału Zbiorów Kartograficznych, sygn. 7292-IV.C., wersja cyfrowa opublikowana w: www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=41433 [dostęp 22.11.2017 r.]
Plan Wrocławia w skali 1:5 000 wydany w 1930 roku
Lokalizacja: Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Ortofotomapa z 2006 roku
Źródło: SIP Wrocław

Fotografia

http://fotopolska.eu/foto/642/642497.jpg

 Podsumowanie