W ramach konkursu na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego opracowana została koncepcja systemu zieleni miejskiej oparta na modelu pierścieniowo – klinowym oraz szczegółowe koncepcje zagospodarowania pięciu obszarów. (więcej…)