Koncepcja rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu – I nagroda w konkursie

Park Miejski w Kaliszu będzie kształtowany, jako „kolekcja krajobrazów” w nawiązaniu do historycznych stref tego założenia. Koncepcja rewaloryzacji Parku zakłada komponowanie poszczególnych partii zgodnie z przesłankami konserwatorskimi, przywołując jednocześnie postacie i tradycje istotne dla Parku i regionu. Czytaj