Park Miejski w Kaliszu będzie kształtowany, jako „kolekcja krajobrazów” w nawiązaniu do historycznych stref tego założenia. Koncepcja rewaloryzacji Parku zakłada komponowanie poszczególnych partii zgodnie z przesłankami konserwatorskimi, przywołując jednocześnie postacie i tradycje istotne dla Parku i regionu.  (więcej…)