Przedstawiona wizja jest propozycją kształtowania wielofunkcyjnego kompleksu obiektów rekreacyjnych w zgodzie z naturą. Formy zagospodarowania determinują: walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru,  standardy zrównoważanego kształtowania obszarów rekreacyjnych oraz funkcje techniczne zbiornika retencyjnego.  (więcej…)