Kategoria:

park leśny

Zdjęcie: Projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu (gm Złotów) Projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu (gm Złotów)
Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Międzybłociu zakłada uczytelnienie historycznej kompozycyj krajobrazowej przy jednoczesnym poszanowaniu zastanych walorów przyrodniczych....
Przewiń na górę strony