Projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu (gm Złotów)

Zdjęcie: Projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu (gm Złotów)

Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Międzybłociu zakłada uczytelnienie historycznej kompozycyj krajobrazowej przy jednoczesnym poszanowaniu zastanych walorów przyrodniczych. Nowe funkcje rekreacyjne i turystyczne realizowane są w ramach idei parku leśnego – przestrzeni wypoczynku i kontaktu z naturą.

Opracowanie zrealizowała firma Strefa Zieleni we współpracy z PHU Dworniczak s.c.

Rewaloryzacja Parku w Międzybłociu (gmina Złotów) – zakres opracowania

Tom 1. Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem
Tom 2. Studia i analizy przedprojektowe dla założenia ogrodowo-parkowego
Tom 3. Koncepcja rewaloryzacji założenia wraz z projektami wykonawczymi
Projekty wykonawcze
Przedmiary wraz z kosztorysami inwestorskimi
Nadzory autorskie

Metryka opracowania

Projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu (gm Złotów)
Adres obiektu
: Międzybłocie, gmina Złotów
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów, Aleja P. J. Lenne 1 77-400 Złotów
Wykonawcza prac: Strefa Zieleni, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 64-000 Kościan
e-mail: biuro@strefa-zieleni.com.pl tel. 695-652-164
wraz z PHU Dworniczak s.c.
Autorzy: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda
Współpraca: mgr Piotr Drozda, mgr inż. arch. kraj. Mariusz Krynicki,
mgr inż. arch. kraj. Maja Przyjazna

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony