Kategoria:

Zamek w Karłowicach

Zdjęcie: Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie  zespołu zamkowego w Karłowicach Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie zespołu zamkowego w Karłowicach
Koncepcja zagospodarowania parku odwołuje się do bogatej tradycji historycznej zespołu zamkowego oraz lokalnego krajobrazu, na który składają się zabytki materialne...
Zdjęcie: Studia i analizy środowiska kulturowego dawnego założenia zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie) Studia i analizy środowiska kulturowego dawnego założenia zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie)
Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu obejmuje trzy części: Tom I.  Kwerenda archiwaliów i publikacji n.t. zamku i areału...
Przewiń na górę strony