Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie zespołu zamkowego w Karłowicach

Zdjęcie: Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie  zespołu zamkowego w Karłowicach

Koncepcja zagospodarowania parku odwołuje się do bogatej tradycji historycznej zespołu zamkowego oraz lokalnego krajobrazu, na który składają się zabytki materialne i niematerialne miejscowości Karłowice oraz walory przyrodnicze Doliny Stobrawy. Ideą zagospodarowania otoczenia zamku i cześć parkowej nawiązuje do estetyki założeń średniowiecznych, aby nowoprojektowane partie korespondowały z architekturą zamku, a całość wpisywała się w unikalny charakter lokalnego krajobrazu kulturowego. Zaproponowane nawierzchnie, mała architektura oraz aranżacje szaty roślinnej również wpisują się w taki sposób kształtowania założenia.

Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie zespołu zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie)
Tom I. Ocena stosunków wodnych i propozycje kierunków kształtowania układu wodnego
Tom II. Program funkcjonalno-przestrzenny i koncepcja zagospodarowania parku
Autorzy: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
dr inż. arch. Artur Kwaśniewski, dr inż. Wojciech Orzepowski, mgr inż. arch. kraj. Iga Solecka
Inwestor: Krystyna Gniot, 2015

Głównym celem opracowania jest ekspozycja zamku oraz zachowanie i odtworzenie osi widokowych, a także wglądów w kierunku wieży zamkowej, która stanowi dominantę założenia. Obszar historycznego zespołu zamkowego jest strefą, gdzie dominują działania konserwatorskie oraz odtwarzanie niezachowanych elementów. Jednym ze sposobów uczytelnienia historycznego zagospodarowania jest odtwarzanie zarysów dawnych budowli, takich jak piekarnia czy słodownia, wykonane w nawierzchni z cegły. Kolejnym – obecnym w bezpośrednim otoczeniu zamku – są figury świętych stawiane przy ścieżkach, co dodatkowo podkreśla średniowieczny klimat.

W północnej części założenia znajduje się park, przez który prowadzą ścieżki ze zrębków. Wprowadzone tam nowe nasadzenia opierają się na rodzimych gatunkach. Wzdłuż rzeki Stobrawy zaproponowano rośliny wilgociolubne, które stanowią barierę wizualną oraz fizyczne odseparowanie terenu inwestora od drogi technicznej. Na terenie parku wydzielono miejsce pod naturalny plac zabaw, w którym urządzenia do zabawy dla dzieci zostały wykonane z drewna i innych naturalnych materiałów.

Środkowa część, w której usytuowany jest zamek, została wzbogacona o dwie fosy zasilane rzeką Stobrawką wraz z drogą na grobli dolnej fosy. Lokalizacja fosy południowej została zasygnalizowana zmianą nawierzchni, a ogół działań uczytelnił historyczny układ. Na południe od pałacu rozciąga się sad oraz las łęgowy z wprowadzonymi grupami roślin ozdobnych.

Teren został podzielony na strefy przeznaczone dla różnych typów użytkowników. Dla właścicieli oraz ich gości została wydzielona strefa półprywatna w najbliższym otoczeniu zamku, gdzie znajduje się taras, sad i historyczny ogród użytkowy. Dla nowożeńców i gości weselnych przeznaczono środkową część – błonia przed zamkiem, które mogą posłużyć do organizacji imprez plenerowych. Specjalną grupą są myśliwi i brać  łowiecka, dla których zaprojektowano altanę oraz wieżę widokową nawiązującą do ambony myśliwskiej. Ponadto turyści, jak i młodzież szkolna, będą mogli poszerzać swoją wiedzę przemierzając szlaki ulokowane na terenie założenia uzupełnione ekspozycjami i tablicami informacyjnym dotyczącymi środowiska naturalnego i ekosystemów, a także historii założenia oraz Karłowic.

koncepcja_27.11_2

Opracowanie tekstu: Łucja Miodek

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony