Koncepcja rewaloryzacji parku zabytkowego w Kłóbce wraz z powiązaniem z obszarem skansenu Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Zdjęcie: Koncepcja rewaloryzacji parku zabytkowego w Kłóbce wraz z powiązaniem z obszarem skansenu Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Koncepcja rewaloryzacji parku zabytkowego

W nawiązaniu do wykonanych analiz i ustaleń z inwestorem zaproponowano podział parku na trzy strefy, który nawiązuje do idei kształtowania ogrodów krajobrazowych Hermanna von Pückler-Muskau.

  1. Strefa reprezentacyjna, obejmuje obszar wokoło dworu, gdzie historycznie zlokalizowane były ozdobne kompozycje roślin i ogrody użytkowe. Skarpy i roślinność ozdobna będą kształtowane w taki sposób, aby podkreślić ekspozycję dworu. W tej strefie dominować będą trawniki, niskie rośliny okrywowe (na skarpach) i grupy roślin ozdobnych.
  2. Strefa komponowanego krajobrazu dawnego ogrodu angielskiego. Szkielet kompozycyjny w tej części parku tworzą historyczne aleje (jesionowa i olchowa) oraz osie widokowe. W tej strefie będą eksponowane relikty krajobrazu kulturowego w nawiązaniu do historii miejsca (dawne solitery, pozostałości rowów melioracyjnych). W północnej części zostaną odtworzone ogrody użytkowe i sad na tarasach oraz łąka kwietna z roślinami rodzimymi. Z uwagi na wykształcenie cennych siedlisk w niższych partiach parku – na południu zostaną zachowane łęgi i grądy, które współcześnie stanowią świetną kontynuację idei zakładania ogrodów angielskich. Ta część parku zostanie pozostawiona w półnaturalnym stanie, gdzie kluczowa będzie ekspozycja dominant parkowych (dwór, trzy świerki) i akcentów (suchy dąb, historyczne drzewa ozdobne).
  3. Strefa leśna – południowo-wschodnia część parku. Przez jej środek przeprowadzony będzie drewniany pomost z punktami widokowymi, który połączy groblę Lubieńki z drogą parkową we wschodniej części parku.
Metryka opracowania

lokalizacja: Gmina Lubień Kujawski (powierzchnia 7,4ha)
stadium: analizy, wykonawstwo
autorzy: Łukasz Dworniczak (kierownik zespołu)
Współpraca:
Andrzej Skup – arbystyka;
Krzysztof Cebrat – konsultacja w zakresie architektury i modelowania terenu;
Tomasz Kowalczyk – konsultacja aspektów związanych z hydrologią terenu;
Iga Solecka, Robert Kołodyński, Katarzyna Kobierska – koncepcje, prace terenowe oraz grafika.
zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
rok: 2014-2015

 

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony