Mariusz Krynicki

Zdjęcie: Mariusz Krynicki

mgr inż. Leśnik, architekt krajobrazu, na stałe pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na stanowisku insp. ds. Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W opracowaniach projektowych skupia się na parkowych założeniach zabytkowych oraz zieleni w przestrzeni publicznej. Jako szkoleniowiec z zakresu przepisów prawa w ochronie zadrzewień współpracował z wrocławską Fundacją EkoRozwoju w programie „Drogi dla Natury”. W podobnym zakresie prowadzi szkolenia w Instytucie Drzewa w ramach kursów Certyfikowanego Inspektora Drzew. Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni SITO NOT; Rzeczoznawca SITO NOT w specjalności: Projektowanie, budowa i konserwacja terenów zieleni oraz Dendrologia. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Autor publikacji, m.in.:

Krynicki M., Zmiany w przepisach ustawy o ochronie przyrody – na dobre czy złe drzewom?, AURA OCHRONA ŚRODOWISKA, 2011/3
Krynicki M., Planowane zmiany ustawy o ochronie przyrody – sukces czy kolejna porażka?, AURA OCHRONA ŚRODOWISKA, 2014/1
Krynicki M., Co w przepisach o uzdrowiskach piszczy, AURA OCHRONA ŚRODOWISKA, 2014/5
Krynicki M., Jak zarządzamy drzewami? PRZEGLĄD KOMUNALNY 7/2014
Krynicki M., Zmiany w ustawie o ochronie przyrody, AURA OCHRONA ŚRODOWISKA, 2015/9, 2015/10
Krynicki M., Czy Minister Środowiska umywa ręce od chronienia polskiej przyrody? , AURA OCHRONA ŚRODOWISKA, 2016/7-8
Krynicki M., Zmiany w ustawie o ochronie przyrody?, AURA OCHRONA ŚRODOWISKA, 2016/12
Krynicki M., Nieprzemyślana nowelizacja ustawy o ochronie przyrody?, Aura Ochrona Środowiska, 2017/1
Krynicki M., Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody – za kulisami, AURA OCHRONA ŚRODOWISKA, 2017/2
M Suchocka, M Krynicki, analiza możliwości i zakresu stosowania nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa w kontekście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, EKONOMIA I ŚRODOWISKO • 2 (57) • 2016
Krynicki M., Suchocka M., 2015, Nasadzenia kompensacyjne. Ekonomiczna, ekologiczna i społeczna wartość drzew, SGGW, Warszawa
M Suchocka, M Krynicki, D Grzesińska, Zielony Raport, Analiza sposobu ochrony drzew w procesach inwestycyjnych oraz jakość nasadzeń zastępczych w Warszawie, ZOOM na zieleń, Warszawa 2016
Józefczuk, M. Krynicki, D. Grzesińska, Drzeworadnik, Fundacja alter eko, Warszawa 2016
Krynicki, K. Witkoś-Gnach, Monitoring standardów w zarządzaniu zielenią wysoką w największych miastach Polski, Fundacja EkoRowoju, Wrocław 2016

Ważniejsze opracowania projektowe i ekspertyzy:
– Operat dendrologiczny dotyczący „Alei Lipowej” Parku Zdrojowego w Cieplicach Zdroju (wpis do rejestru zabytków pod nr.230/50) wrzesień 2010
– Inwentaryzacja i Gospodarka Drzewostanem do projektu rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Pomianowie Dolnym (wpis do rej.zab. pod nr. A/4486/899/WŁ) listopad 2010
– Inwentaryzacja i Gospodarka Drzewostanem do Projektu Rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Karpnikach (wpis do rej.zab. pod nr.A/5513/177) maj 2012
– Inwentaryzacja drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanem drzew rosnących w pasie rzeki biała lądecka dla zadania „Remont i Odbudowa zniszczonej zabudowy regulacyjnej na rzece Biała Lądecka w miejscowości Żelazno – Ołdrzychowice – lipiec 2012
– Operat dendrologiczny dla wybranych drzew drzewostanu parkowego we wsi Przedborowa (wpis do rejestru zabytków pod numerem 1409/WŁ z dnia 15.08.1994r) marzec 2013
– Opinia dendrologiczna dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich marzec 2013.
– Projekt Rewaloryzacji zabytkowego Parku Przypałacowego w Żelaźnie (wpis do rej.zab. pod nr.A/5236/656/Wł) czerwiec 2013
– Operat dendrologiczny dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki grudzień 2013
– Operat dendrologiczny drzewa pomnikowego w miejscowości srebrna góra dla Gminy Stoszowice styczeń 2014.
– Projekt Rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Korytowie (wpis do rej.zab. pod nr.A/4334/837/Wł) luty 2014
– Ekspertyza Dendrologiczna dla WINGS PROPERTIES Sp. Z o.o. kwiecień 2014.
– Opinia dendrologiczna dla Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich lipiec 2014
– Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem w parku przy mauzoleum rodziny Woller w Smolniku, listopad 2016
– Opinia dendrologiczna drzewostanu parkowego na terenie zespołu fortów „Owcza Góra” w Kłodzku, grudzień 2015
– Inwentaryzacja i Gospodarka Drzewostanem do Projektu Rewitalizacji Zabytkowego Założenia Zespołu Rezydencjonalnego z Parkiem Pałacowym w Goszczu, październik 2016

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony