Łukasz Dworniczak

dr inż. architekt krajobrazu Łukasz Dworniczak, Wrocławianin, zawodowo związany również z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, realizuje opracowania badawcze i studialno-projektowe z zakresu ochrony i gospodarowania krajobrazem oraz identyfikacji charakteru krajobrazu. W wolnym czasie podróżnik i webmaster.

tel. 500 013 574

[email protected]

Życiorys

Od listopada 2016 r. członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu oraz członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

Od 2014 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej;

2016 Kurs Dydaktyczny Szkoły Wyższej zrealizowany w studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej

2014 doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w specjalności gospodarka przestrzenna;

2008-2013 studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Zakład Kształtowania Środowiska (8.07.2009 otwarcie przewodu doktorskiego: Ochrona i gospodarowanie krajobrazem w gminach ościennych Wrocławia w latach 1991 – 2011);

2008 magister inżynier architekt krajobrazu: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji kierunek architektura krajobrazu;

2008 założyciel i członek Zarządu (2008 – 2010) stowarzyszenia Federacja Arborystów Polskich;

od 2007 realizuje projekty badawcze na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej;

od 2006 aktywny zawodowo na polu architektury krajobrazu.