Nasadzenia zastępcze

Wykonujemy projekty nasadzeń zastępczych na terenach prywatnych i miejskich.W ich zakresie oferujemy:

  • rozpoznanie i inwentaryzację terenu pod kątem nasadzeń,
  • wykonanie projektu wg. zaleceń właściciela terenu,
  • opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysu,
  • szybką realizację nasadzeń i nadzór prac,
  • pozyskanie decyzji administracyjnych oraz odbiorów prac.