30 nowych drzew na Kowalach – początek rewaloryzacji Osiedla-Ogrodu

Zdjęcie: 30 nowych drzew na Kowalach – początek rewaloryzacji Osiedla-Ogrodu

W ramach inicjatywy „Osiedle-Ogród” finansowanej z NFOŚiGW zrealizowano:

– społeczne badania przyrodnicze i kwerendy historyczne obszaru objętego projektem. Wnioski z tych prac wdrożono do projektów wykonawczych oraz opracowano materiały edukacyjne dla mieszkańców;

– projekt nasadzeń 30 drzew – opracowanie „Projekt nasadzeń uzupełniających w alejach sosny czarnej w obszarze ogrodów działkowych między ulicami: Kromera, Grudziądzką, Kętrzyńską i Toruńską we Wrocławiu (tereny zieleni osiedla mieszkaniowego proj. Theodora Effenbergera)” wykonano zgodnie z historycznym charakterem obszaru (załącznik 2);

– uzyskano zgody Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na realizację prac oraz uzgodniono ramowy plan dalszych działa po zakończeniu projektu;

– nasadzenia 30 drzew – posadzono rośliny o dużych wymiarach (wysokość ponad 2m, obw. ok. 12cm) zrealizowała firma arborysta.com;

– projekt tablicy informacyjnej dla mieszkańców. Na tablicy opisano walory przyrodnicze i kulturowe miejsca wspierając się wiedzą i wynikami badań lokalnych przyrodników i badaczy architektury (załącznik 3 i 4)

– dwustronną tablicę informacyjną nt. walorów przyrodniczych i kulturowych miejsca;

Dodatkowym efektem po realizacji projektu było uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci z terenu. Inicjatorzy wyzbierali drobne nieczystości do kontenerów, natomiast służby miejskie wywiozły odpady zalegające w kilku miejscach na alei.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony